“Заедно в час” ще работи с 18 училища от цялата страна за развиване на умения на XXI век в учениците

Учители по време на работилница за проект фиерст

Дейностите са част от европейския проект FIERST, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители

Среща на обучителите за втора фаза на проект FIERST

Училища в Плевен, Бохот, Белозем, Гьоврен, Царев Брод, Гърмен, Ръжена, Стара Загора, Венец, Дебрен – това са само част от 18-те учебни заведения от цяла България,  одобрени за участие във втора фаза на проект FIERSTFrom Inclusive Education to Real Scale Transfer. (вижте целия списък накрая на текста)

В продължение на една учебна година техните училищни екипи ще се обучават в теми като развиване на професионални учебни общности и стратегии за развитие на умения на XXI век в учениците. Всяко училище ще избере едно умение, по което ще работи с учениците си през цялата година, а в края й ще сподели резултатите с широка група колеги и експерти.

Обучителите от проекта са възпитаници на програмата на “Заедно в час”, натрупали опит както като учители, така и като експерти в различни организации в сферата на образованието.

Това е втората година на проект FIERST. Повече от 70 учители от осем училищни екипи от различни области на България участваха в първата година на проекта. Те преминаха през обучения и получаваха подкрепа в развиването на професионални учебни общности в своите училища. Един от ключовите изводи след първата година беше, че обмяната на добри практики между колеги и споделянето на полезни преподавателски ресурси са изключително ценни за учителите. Още за резултатите след първата година можете да прочетете в този текст.

За проекта FIERST

Учители споделят добри практики по време на Fierst
Учители по време на обучение от първата фаза на FIERST

FIERST е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +/ Ключова дейност 3/, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално ниво. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В България партньори по проекта са „Заедно в час“, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Добрите практики ще бъдат популяризирани чрез обучения на учители, организиране на професионални учебни общности в училищата бенефициенти и създаване на онлайн платформи за споделяне на добри практики.

Кои са всички одобрени училища:

 • СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Гърмен, обл. Благоевград
 • ОбУ “Св. Климент Охридски”, Дебрен, обл. Благоевград
 • СУ “Христо Ботев”, Козлодуй
 • Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, Плевен
 • ОУ “Антон Страшимиров”, Бохот, обл. Плевен
 • ОУ „Христо Ботев“, Пелишат, обл. Плевен
 • СУ “Любен Каравелов“, Пловдив
 • ОУ “Гео Милев”, Белозем, обл. Пловдив
 • ОУ” Св. Паисий Хилендарски”, Езерче, обл. Разград
 • СУ “Христо Ботев”, Кубрат, обл. Разград
 • ОУ “Митрополит Авксентий Велешки”, Самоков 
 • НУ „Станислав Доспевски”, Самоков
 • Основно училище “Пейо Крачолов Яворов”, Гьоврен, обл. Смолян
 • 106.ОУ “Грогорий Цамблак”, София
 • Обединено училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Ръжена, обл. Стара Загора
 • Първо Основно Училище “Георги Бакалов”, Стара Загора
 • Средно училище “Никола Йонков Вапцаров”, Венец, обл. Шумен
 • ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, Царев Брод, обл. Шумен

Научете повече за резултатите от първата година на FIERST.

Запознайте се с добри практики от проекта за развиване умения на ХХI век в платформата prepodavame.bg

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди