Алтернативните начини за влизане в учителската професия имат място до традиционните

Участници на финалната конференция на NEWTT проект
Участници на финалната конференция на NEWTT проект
Представяне на резултатите от проекта NEWTT по време на финалната конференция в София.

Заключителната конференция по проект “Нов път за нови таланти в преподаването” представи решения на проблема с недостига на учители

“България успява да превърне добрите практики от реализацията на различни проекти в бъдещи политики в образованието”, това заяви при откриването на заключителната конференция на проект “Нов път за нови таланти в преподаването” (NEWTT) зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Събитието се проведе на 14 март в София и събра представители на редица международни организации и институции от сферата на образованието. Проектът NEWTT се осъществи в пет държави в Европейския съюз, като водещ партньор по него беше “Заедно в час” в сътрудничество в България с Министерството на образованието и науката (МОН) и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

“Нов път за нови таланти в преподаването” възниква в отговор на няколко проблема, пред които са изправени редица европейски държави – недостиг на учители, недостатъчна практическа подготовка на бъдещите педагози, ранно напускане на учителската професия и неспособност на образованието да посрещне нуждите на учениците на 21-ви век. Целта му е да отвори пътя към класните за стаи за успешни и мотивирани професионалисти от различни професионални сфери. Проектът е финансиран по Ключова дейност 3 (експериментални политики в образованието) на програма Еразъм + на Европейската комисия.

Официални гости на NEWTT конференцията
Част от официалните гости на събитието: от дясно на ляво г-жа Ваня Кастрева (началник на РУО София-град), д. ик. н Янка Такева (председател на Синдиката на българските учители), инж. Таня Михайлова (зам. министър на образованието и науката), г-жа Наталия Михалевска (директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в МОН)

От проект към политики

“Министерството е партньор на този проект, защото ползата от него е изключително голяма за образователната ни система”, заяви още Таня Михайлова. Резултатите от NEWTT са база за новата национална програма “Мотивирани учители”, чиято цел е да се привлекат в училище специалисти в различни области да преподават предмети, за които липсват кадри.

“Използваме добрите практики за бъдещи политики, от които се очакват положителни резултати”, допълни още зам.-министърът на образованието и науката.

“Качественото образование зависи от мотивирани учители”, коментира при откриването на конференцията и председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.

Какво включва NEWTT

В рамките на проекта се изследва гъвкав достъп до учителската професия през алтернативни обучителни програми, които позволяват на участниците едновременно да се обучават и да работят като учители в реална училищна среда. Иновативните програми включват и сериозна подкрепа от ментори и наставници с дългогодишен опит в преподаването. Кандидатите за тези програми в петте държави са били 4 хил., като над 300 от тях са избрани да участват.

Професор Абс на финалната NEWTT конференция
Оценката на проекта представи проф. Абс от Университета на Дюсбург-Есен, Германия

Участниците в България са преминали предварителен взискателен подбор, интензивно теоретично и практическо обучение от “Заедно в час”, практика чрез преподаване на ученици в реална училищна среда преди влизане в класните стаи. Те са се обучавали и в двегодишни иновативни магистърски програми за придобиване на професионална квалификация “учител” в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Обучението им е включвало нови дисциплини като развиване на умения за 21. век на учениците, работа с родители, работа с нови технологии в класната стая, управление на проекти и други. Учителите са получавали подкрепа по време на преподаването от опитни наставници в училище, обучени по програма на Пловдивския университет, както и подкрепа от професионалист от “Заедно в час” с опит в ефективното преподаване и работата със заинтересовани страни. В допълнение са имали и допълнителни обучения от “Заедно в час” в рамките на двете години на проекта.

Какво показа NEWTT

Работата по NEWTT се анализира и оценява през целия период на проекта от независим оценител – екип на Университета на Дюсбург-Есен, Германия. Експертите сравняват уменията и нагласите на учителите от алтернативните програми за влизане в учителската професия с контролна група кандидат-педагози, които се обучават по традиционен начин.

Основните резултати са:

  • Участниците в алтернативните обучителни програми са мотивирани да станат учители най-силно от желанието да работят с деца и младежи, както и от стремежа си да допринесат за положителна промяна в държавите си. За традиционно обучаващите се това са любовта към предмета, който преподават, и отново желанието за работа с деца и младежи. Фактори като сигурност на работното място са поставени на заден план и от двете групи, но присъстват значително по-силно при втората.
  • Участниците в алтернативните програми имат успех на изпитите по педагогика и преподавателски умения, сравним или по-висок от този на обучените в традиционните педагогически програми в петте държави.
Работилница по време на финалната конференция на NEWTT проект
В рамките на конференцията се проведоха и няколко работилници с участието на учители, директори и експерти и фокус върху различни аспекти на привличането и задържането на учители в България и по света

Конкретно за България изводите от изследването показват, че:

  • В края на двегодишното обучение и преподаване в училище участниците в алтернативните програми в България и в Австрия показват по-добри знания по педагогика в сравнение с традиционно обучените педагози.
  • Участниците в алтернативните програми в България постигат значително по-висок успех на изпитите по педагогика и преподавателски умения в сравнение с контролната група.
  • В края на двегодишното обучение и преподаване в училище участниците в алтернативните програми в България и в Баския регион се чувстват най-добре подготвени за професията измежду участниците във всички държави.
  • Участниците в алтернативните програми в България получават повече възможности за учене (вкл. допълнителни обучения и подкрепа от ментор) в сравнение с традиционно обучените.
  • Всички директори на училища, в които преподават учители от алтернативните програми, посочват, че биха наели отново участник от програмите, ако сегашният напусне.

Повече за проекта и резултатите от него можете да намерите в този документ

Вижте и видео с участници от проекта (директори и учители):

 

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди