“Образованието и възпитанието са общо занятие на всички хора чрез примера, който дават с поведението си” Диана Фодулска-Огорелкова

Диана Фодулска-Огорелкова

Диана Фодулска-Огорелкова е директор на ОУ “Отец Паисий“ с. Говедаре, обл. Пазарджик от 9 години. Опитът й в образователната сфера е повече от 25 години, като 16 от тях са в ролята на учител по история и география, предимно в малки селски училища. Завършила е ЮЗУ “Неофит Рилски“ със специалност история. 

ОУ “Отец Паисий“ с. Говедаре е партньор на “Заедно в час” от 2016 г. Поканихме г-жа Фодулска-Огорелкова да ни разкаже повече за своята работа, за партньорството със “Заедно в час” и визия за образованието.

Вашето училище е партньор на “Заедно в час” от 2016 г, а в екипа ви са работили вече няколко учители от програма “Нов път в преподаването”. Какво носи това партньорство на училището и какви са наблюденията ви за програмата през годините? 

Ще започна с отговор на втората част на въпроса – програма “Нов път в преподаването” и проекта “Нов път за нови таланти в преподаването“ напълно оправдава името си. (бел. ред NEWTT е европейски проект, част от който са и някои от учителите в програмата на “Заедно в час” между 2016-2018 г. Проектът става основа на създаването на НП “Мотивирани учители” на МОН) Актуална и изключително полезна e за младите хора, които желаят да бъдат учители. А какво носи партньорството на училището – млади хора, за които професията учител е призвание и после професия.

Кое според вас е най-важното при подкрепата на млади и по-неопитни учители, за да продължат пътя си в образователната система?

На първо място е колектива в училище, които да подкрепя и окуражава младите колеги. Той трябва да им подпомага при изпълнение задълженията, част от които е и немалкото документация. Не един учител-наставник, а целият колектив.

Много от учениците, с които работите са с различен майчин език от българския. Кое е най-голямото предизвикателство за училището в тази ситуация? 

В нашето училище всички ученици са от ромски произход, но въпреки това те владеят добре български език. Все още обаче ни е трудно да ги научим да не използват майчиния си език при общуването си в училище, защото затруднява комуникацията. Подобен проблем са и разговорите с родителите им.

Във вашето училище активно работите с цялата общност. Продължавате да подкрепяте учениците и след завършване на училището и дори когато самите те станат родители. Можете ли да дадете повече примери как правите това и какви резултати виждате?

Често бивши наши ученици помагат при изпълнение на самостоятелни задачи по математика, български език, история. Повече от 90% от учениците ни продължават средното си образование. В момента в училището по проект „Подкрепа за успех“ образователен медиатор е наша бивша ученичка – Величка Маринова. Тя е студентка трети курс Предучилищна и начална педагогика в Пловдивския университет.

През последната година една от най-големите трудности за всички училища е преминаването към дистанционно обучение. Как го направихте вие, като училище с много ученици от семейства с ограничени възможности и липса на устройства?

Истината е, че ни беше изключително трудно. Само 10% от учениците ни разполагат с компютър вкъщи, а около 60% имат мобилни апарати. Останалите разчитаха на образователния медиатор и работни материали, които той разнасяше. Обратната връзка беше изцяло през телефоните и широко достъпната платформа Facebook. За настоящата година закупихме таблети за 15 ученика, които да използваме при необходимост. Скоро очакваме да пристигнат и компютрите от МОН.

Учениците на Говедаре

Ако трябва да опишете училището, което ръководите, с три думи, какви биха били те?

 „Млад дух в старо тяло“ – стараем се да сме иновативни и модерни, но сме ограничени от остарялата материална база, която не отговаря на съвременните изисквания за равен старт в образованието.

Опитваме се да заинтригуваме учениците с различни извънкласни дейности по интереси – дигитални, шах-мат.

Вече трета поредна година доброволци от 5 различни страни – Италия, Испания, Германия, Турция и Франция. Те реализират доброволческа служба по програма Еразъм + със съдействието на Сдружение „Фокус“ и в партньорство с нас (бел. ред. Партньорството започва през 2017 г. със съдействието на Ивайло Иванов, вече възпитаник на програма “Нов път в преподаването”, който се включва в колектива на училището като начален учител ЦОУД. Той е и един от създателите на сдружение “Фокус”).

Вижте галерия от сътрудничеството с доброволците:

Младежите са на възраст от 18 до 25 години, работят в следобедните часове в подкрепа ЦОУД / целодневна организация на учебния ден/. Помагат на учениците при развиване на редица ключови умения и компетенции като: работа в екип, умения за общуване, умения за справяне с агресия и други. Те разказват на учениците за своите страни и култури, начина им на живот и игри от тяхното детство. От друга страна нашите ученици споделят за своята култура и начин на живот, традиции, обичаи, музика, песни и танци. 

Какво прави един училищен екип успешен? 

Силно се надявам екипът ни да е в групата на успешните! Компромисите, разбирателството и взаимопомощта са силните страни на нашия екип. Идеите на всеки колега са ценни и той може да ги споделя свободно.

Мария Василева е първият учител от програма “Нов път в преподаването” в училището в с. Говедаре

А каква е ролята на директора, за да бъде един екип успешен?

Трябва да умее да балансира и стимулира колегите си. Да подкрепя инициативността им.

Кое е най-важното нещо, което трябва да се промени в мисленето ни за училищното образование като общество?

Мисля, че вече голяма част от обществото разбира, че образованието и възпитанието не са само задължение на училището. Те са общо “занятие“ на родителите и всички хора чрез примера, който дават с поведението си. 

Защо бихте препоръчали “Заедно в час” на други училища в страната?

В началото го написах, при вас са хора, които приемат учителстването първо за призвание и после като професия. Не търсят ползата от работата, а удовлетворението от нея, готови са да се справят с предизвикателствата.


Вие също може да станете училище партньор на “Заедно в час”.

След нова година ще започне приемът за новия випуск училища в програма “Училища за прием”, както и подаването на заявки за учители по програма “Нов път в преподаването”.

Полезни ресурси за дистанционно обучение може да видите в специалната ни страница тук и в сайта prepodavame.bg

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди