Емилия Манолова: Училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи

Миглена Желязкова, училища партньори

За петокласниците като лесничеи, значението на емоционалната интелигентност у учителите и ефективното сътрудничество от опита на 97.СУ “Братя Миладинови”

Емилия Манолова е директор на 97 СУ “Братя Миладинови”. По образование е педагог и има първа квалификационна степен в „Управление на образованието“. Била е в основните звена на образованието – учител, директор на общинско и частно училище, експерт в РУО, София-град. Този опит й дава възможност да взима адекватни управленски решения, съобразявайки се с различни гледни точки. В последните 24 години организира, оптимизира, разработва, подобрява, координира,  преговаря, създава, внедрява, контролира и оценява процесите в училище, като заедно с колегите й постигат отлични резултати и в партньорство с родители и организации градят едно успешно училище. 97 СУ “Братя Миладинови” е партньор на “Заедно в час” от 2016 г. и в него са преподавали и преподават четирима учители по програмата на организацията.


Тази учебна година 97.СУ участва в програмата “Едно училище за всички” на Център за приобщаващо образование, в рамките на която беше организиран големият училищен празник “Криле за нашите деца”. Какво според Вас дава криле на учениците, така че да са щастливи и успешни?

Нашите ученици учат много и различни неща в часовете по математика, природни и хуманитарни науки, в часовете по български език, чужди езици и т.н., но нямат час по щастие и успех. Ние знаем, че училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи. Доказано е, че щастливите деца се карат много по-рядко, по-здрави са, имат по-силно развито творческо мислене и са по-успешни. Стъпките, с които подкрепяме учениците ни да бъдат щастливи, определят и целта ни в програмата “Едно училище за всички” на Център за приобщаващо образование. Учениците се чувстват уверени и способни, когато учителите им отделят достатъчно време и внимание, за да ги опознаят добре и разберат техните интереси и талант, да отговорят адекватно на техните потребности, в уроците да получават не само знания, но и да развиват умения. Стремим се да се развиваме способностите на всеки наш ученик, а не да му създаваме нови способности, каквито той няма. Важно е да изграждаме децата като самостоятелни и добродетелни личности,  да се чувстват свободни и обичани.

На празника бяха представени резултатите от редица извънкласни дейности, в които учениците са участвали през годината. Каква е най-голямата полза от организирането на толкова разнообразни извънкласни дейности?

“Играта е най-високата форма на изследване” е казал Алберт Айнщайн. Извънкласните  занимания по интереси осигуряват по-тясна връзка на училището с живота, допълват знанията и формират умения на 21 в., те подпомагат социализацията и приобщаването на учениците, както и преодоляването на основни проблеми на образователно-възпитателния процес: ниска мотивация за учене, голям брой отсъствия, растяща агресия сред учениците и др. В различните клубове учениците развиват таланта си и родителите са удовлетворени, че децата им имат възможност за публична изява, инициатива и творчество. Разнообразните извънкласни дейности стимулират прилагането на иновации и обмяната на информация, опит и добри практики. Учителите, ръководители на тези занимания, разпознават нуждата от собственото си развитие, работят в екип и дух на сътрудничество. Привличаме много сътрудници и партньори в лицето на родители, институции и неправителствени организации за успешното развитие на училището и учениците. И разбира се, организираме и провеждаме конкретни инициативи и празници, с които популяризираме  постиженията на цялата училищна общност и подобряваме имиджа на училището.

Можете ли да споделите конкретна практика от Вашия опит за успешно сътрудничество на училището с родители и/или с бизнеса, която е подпомогнала качественото образование за всяко дете? В какво се състоя тя и какви резултати даде?

В последните три месеца работим по проект на училищното ни настоятелство. Чрез него училището и родителите обединяват усилията си в мотивацията на децата да успяват. Проектът представлява организиране и провеждане на срещи на малките ученици с професионалисти в различни области. Третокласниците посетиха „Къщата на хляба“ в гр. Копривщица, за да научат от какво се приготвя хлябът и технологията на правене. Те упражниха уменията си по моделиране с брашно и месене на тесто в проведения практикум в училище, в който участваха и родители. Второкласниците посетиха 9-та районна пожарна служба, където огнеборците им разказаха за професията си и включиха активно децата в направените демонстрации. Четвъртокласниците се срещнаха с  кмета на район Люлин и зададоха своите въпроси за работата на общинската администрация. Децата научиха за какво се грижат служителите на р-н Люлин, какви са правата и задълженията на гражданите и др. Петокласниците бяха „лесничей за един ден“ и на място в природен парк Витоша се запознаха с грижите, които хората полагат за опазване на растенията и животните. В последния учебен ден всички участници в проекта споделиха преживяванията си пред училищната общност.

Какъв за Вас е успешният учител?

Вече отбелязах, че колегията ни работи за изграждане на емоционалната интелигентност на нашите ученици. Затова успешният учител е необходимо да има високо развита емоционална интелигентност: да е с богат емоционален речник; да е позитивен; да разбира другите и да общува добре с ученици и родители; да е с положителна нагласа към промените; да е с балансирано отношение към  грешките; да дава, но и да може да казва „не“; да прави справедлива оценка и да има ясна самооценка. Уcпeшният yчитeл изпoлзвa cтpaтeгии, ĸoитo му пoзвoлявaт дa излизa извън paмĸaтa и е „в чac“ c нaй-нoвoтo  в тexнoлoгиитe. Той прави yчeнeтo зaбaвнo и има чyвcтвo зa xyмop. Има oтлични пoзнaния в своята област и се интересува от иновации в образованието. Взискателеен е еднакво към учениците и към себе си.

А успешният директор?

Един директор е успешен, когато в екипа му има успешни учители. Добро училище се прави от учители, които са 100% ангажирани с това да бъдат ефективни. Успешният директор мотивира тези учители да предоставят на своите ученици качествено образование, да комуникират добре с родителите и да мислят за общността, в която работят. За да постигне това, училищният ръководител трябва да дава личен пример за изпълнение на изискванията, които поставя на другите. Гаранция за добра репутация е директорът да умее да съчетава организацията с ефективност, информация и комуникация. Успешният директор има идеи и е новатор. Не поставя ограничения върху себе си и своите учители. Има високо развита емоционална и социална интелигентност. Успешният директор  разпознава промени, нагласи, рискове, настроения и се стреми да ги модифицира от отрицателни в положителни. Той търси дългосрочни решения на проблемите, създава и прилага проактивни политики с ясни процедури и действия.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди