Близо 150 учители от цяла България се учиха как да преподават умения на бъдещето

Обучението е част от мащабен европейски проект за разпространение на добри практики, създадени от иновативни учители

Учители и директори от 18 училища от различни краища на България се събраха на 8-9 февруари в Пловдив и на 22-23 февруари във Велико Търново, за да споделят опит и да надградят уменията си да преподават на учениците. Обучението е част от европейския проект FIERST, чиято цел е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор. 

В обучението се включиха всички училища, одобрени за участие в проекта през настоящата учебна година. В рамките на проекта техните екипи се обучават в теми като създаване на професионални учебни общности в училище и стратегии за развитие на умения на 21-ви век в учениците. Всяко училище избира едно умение, по което работи с учениците си през цялата година, а в края ѝ ще сподели резултатите с широка група колеги и експерти на специално събитие.

Обучителите във FIERST са възпитаници на програмата на “Заедно в час” с опит като учители и експерти в различни организации в сферата на образованието. Освен обученията училищата получават още подкрепа през учебната година от координатори от екипа на “Заедно в час”.

“С реализирането на проекта в България искаме да насърчим повече учители да адресират нуждите на всички свои ученици, особено на тези от уязвими групи, през съвременни методи на преподаване. А професионалните учебни общности в училище са ключова част и помагат за постигането на устойчиви резултати в тази посока, като подкрепят преподавателите да споделят предизвикателства и решения и да работят заедно, за да прилагат добрите практики и да подобряват класните си стаи”, сподели Ивелина Пашова, ръководител “Обучения” в “Заедно в час”.

 Ето и списък на 18-те училища в проекта:

Проект FIERST е финансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 3 и се осъществява паралелно в 5 европейски държави – България, Румъния, Естония, Великобритания и Швеция. В момента тече втората година на проекта, като през миналата година близо 80 учители от осем училищни екипа от различни области на България участваха в първата фаза. Те преминаха през обучения и бяха подкрепени в развиването на професионални учебни общности в своите училища. Един от ключовите изводи след първата година беше, че обмяната на добри практики между колеги и споделянето на полезни преподавателски ресурси са изключително ценни за учителите. Още за резултатите след първата година можете да прочетете в този текст.

Разгледайте и галерия от двете обучения в Пловдив и Велико Търново:

Фотографи: Илия Димитров и Даниел Йорданов

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди