Мисията възможна: успешно онлайн обучение на над 100 учители

Повече от 100 учители за първи път се обучаваха изцяло онлайн в рамките на европейския проект FIERST

Четвърта седмица България е в извънредно положение, училищата преподават дистанционно, а екипът ни вече проведе и първото изцяло онлайн обучение на учители, участници в европейския проект FIERST. Епидемията от коронавирус провокира преминаването в дистанционен формат за планирано на 4 април обучение по проекта. В него успешно се включиха над 100 учители от цялата страна, образователни експерти и представители на Министерство на образованието и науката. 

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор. 

ДИСТАНЦИОННО С НАД 100 УЧИТЕЛИ

Само за броени дни обучителите в проекта, които са възпитаници на програма “Заедно в час” с богат опит, успяха да адаптират обучението и да го проведат успешно в онлайн среда. Тренингът се проведе по модела на обърнатата класна стая. Той включва предварителна подготовка, обсъждане по време на онлайн сесии и накрая – прилагане в практиката и споделяне на натрупания опит. 


Преди обучението учителите получиха специални задачи и трябваше да преминат през предварителна подготовка (около 2 часа). На датата на самото обучение се проведоха и две онлайн сесии на живо по 2 часа. За онлайн срещите беше използвана платформа за конферентни срещи, която позволява работа в по-малки и по-големи групи. Така въпреки, че не споделяха едно физическо пространство, участниците имаха пълноценно преживяване, споделяне и интеракции.

За предварителните задачи и за практическата работа по време на онлайн сесиите учителите използваха Google classroom, а за споделяне на мнението и чувствата – Padlet и Polleverywhere. Отново по модела на обърнатата класна стая всички участници си тръгнаха от обучението и с “домашна работа”. Тя се състои в описване и представяне на собствения опит за работа в ПУО и развиване на умения. Те ще бъдат споделени в платформата Prepodavame.bg, за да са достъпни публично.

Ивелина Пашова, ръководител “Обучение на училищни екипи”

“Най-ценният ни извод от това обучение е, че участниците в проекта са отворени за учене и по време на извънредно положение. Те виждат в това възможност за развитие на професионалните си умения, творчество и споделяне с колеги. Това че сме онлайн, по никакъв начин не попречи да има смислено общуване и учене”,

споделя Ивелина Пашова, ръководител “Обучения на училищни екипи” в “Заедно в час”.

“Онлайн обучение не означава лекционна форма. За нас като създатели на обучителни преживявания е важно, че намерихме начин и в онлайн среда обучението да бъде ангажиращо за много различни участници, да има работа по групи, съвместно създаване на полезни инструменти за учене и най-ценното – пространство за личен, откровен и честен разговор с други професионалисти”, допълва Ивелина.

УЧАСТНИЦИТЕ

В обучението се включиха всички 18 училища, одобрени за участие в проекта през настоящата учебна година. В рамките на проекта техните екипи се обучават в теми като създаване на професионални учебни общности в училище и стратегии за развитие на умения на 21-ви век в учениците.

Всяко училище избира едно умение, по което работи с учениците си през цялата година. През целия период училищните екипи са подкрепени от координатор от екипа на “Заедно в час”, а в края на годината  на специално събитие ще споделят резултатите с широка група колеги и експерти. 

От онлайн обучението, което се проведе на 4 април, мнозинството от участниците споделят, че особено ценни са им били споделените добри практики и работата по групи, където имат възможност да учат от опита на други колеги. В отзивите учителите посочват също, че онлайн провеждането на това обучение им е позволило да “видят възможностите на дистанционното обучение” и как може да се проведе ефективно “работа в екип в условията на дистанционно провеждане на срещата”. 

ОЩЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

В рамките на първата априлска събота “Заедно в час” проведе още две дистанционни обучения с още 70 други учители. Едното включваше новите участници от випуск 2020-2022, които тепърва навлизат в образователните теми, и второто за възпитаници на програмата, които продължават да преподават. Те изследват разнообразни предизвикателства в рамките на своята практика като учители и търсят начини за тяхното ефективно преодоляване. 


Проект FIERST е финансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 3 и се осъществява паралелно в 5 европейски държави – България, Румъния, Естония, Великобритания и Швеция. В момента тече втората година на проекта, като през миналата година близо 80 учители от осем училищни екипа от различни области на България участваха в първата фаза. Те преминаха през обучения и бяха подкрепени в развиването на професионални учебни общности в своите училища. Един от ключовите изводи след първата година беше, че обмяната на добри практики между колеги и споделянето на полезни преподавателски ресурси са изключително ценни за учителите.

Повече за проекта прочетете тук и тук.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящето съдържание не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди