Илка Стоименова: Успешният директор на първо място трябва да познава средата и общността, с която работи

Миглена Желязкова, училища партньори

Директорът на 159. ОУ „Васил Левски“ за ползата от извънкласните занимания, които обединяват учениците, родителите, училището и общността, както и за ролята на успешните педагогически специалисти

Илка Стоименова е директор на 159-то основно училище „Васил Левски“ в Челопечене от две години. Завършила е българска и английска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работи в продължение на 25 години като учител по български език и литература в 159.ОУ. Участвала е в национални и международни проекти, между които и по програмата „Коменски” в сътрудничество с Дания, Норвегия и Италия.

159. ОУ е училище партньор на „Заедно в час“ от 2013 г. От тогава в него са преподавали и преподават общо петима учители по програмата на фондацията.


Наскоро в 159 ОУ “Васил Левски” организирахте две благотворителни събития – Великденски базар и “Спортът – достъпен в квартала” – как дойдоха идеите за тях и как преминаха събитията?

Благотворителните събития в 159.ОУ станаха традиция. Първата стъпка бе направена по идея на г-жа Дарина Дамянова, учител по програмата „Заедно в час”, през миналата учебна година, когато се събираха дрехи и играчки за деца в неравностойно положение от училището в с. Бутан. Идеята се прие от учениците и родителите, дарението зарадва децата и ни вдъхнови  за нови инициативи. Направихме и още две парични  дарения на децата от благотворителен Коледен концерт и базар през миналата година.

През тази учебна година младата художничка Веселина Митова започна да твори безвъзмездно с наши ученици, като заедно рисуваха картини и изработиха великденска украса. На традиционния събор в кв. Челопечене през април отново бе проведен благотворителен базар и със събраните средства се закупиха материали, за да продължат децата да създават изкуство.

Интересна идея за организиране на благотворителен спортен празник под мотото „Спортът достъпен в квартала” даде г-н Ангел Вихрийски, също учител от програмата „Заедно в час”, като първоначално той предложи да се организира шахматен турнир, на който да се състезават ученици, родители  и гости. Идеята беше събраните средства от участието да послужат за закупуване на фитнес уреди, които да се разположат в училищния двор. Съпричастни към неговата идея станаха и други колеги от училището. Г-н Милен Минков организира щафетни игри за родители и ученици, състезания по тенис на маса, волейбол, бадминтон и футбол. Така всеки имаше възможност да се включи в спортна дейност, родителите да бъдат до децата си в състезанията и заедно да подкрепят каузата на спортния ден. Празникът стана още по-интересен с организирането на арт ателие от г-жа Биляна Казакова. Музикалното шоу „Като две капки вода” на четвъртокласниците под ръководството на г-жа Лазарова създаде настроение за всички. В този ден и представителната изява на клуб „Млади възрожденци”, ръководен от г-жа Бенова, представи историята на училището. Така този ден – 14 април, се превърна в едно приятно изживяване за всички – ученици, родители, гости.

Какви ползи носят подобни извънкласни събития – за учениците, учителите, а и родителите?

Организирането на такива събития прави училището една единна общност от хора, за които образованието е ценност, връща родителите в училище, за да могат да усетят пулса на случващото се, да опознаят по-добре своите деца и да ги подкрепят в инициативността им. Такива събития връщат доверието на родителите в институцията училище, повишават самочувствието на учителите и радват децата – те се чувстват горди от успехите и подкрепата, която получават.

Какъв за Вас е успешният учител?

Успешният учител – това е всеотдайният, образованият, моралният, честният, обичащ децата, амбициозният, любознателният, търпеливият, справедливият. Високи са изискванията към човека, който застава пред децата. Учителят трябва да бъде и лидер, да организира, без да убива инициативата, да дава знание и самочувствие на учениците, без да демонстрира превъзходство, да дава възможност за изява на творческите способности на децата.

А успешният директор?

Трудно е да се каже. Може би трябват да минат години, за да се види резултатът. Но това се отнася и за успешния учител, защото резултатите в обучението за разлика от други сфери идват след години, когато порасналите ни ученици намерят реализация в живота и усещането, че малка заслуга за успешния човек имаш и ти.

За да си успешен директор, може би трябва на първо място да познаваш средата и общността, с която ти предстои да работиш. Реалната среда е различна и познаването на специфичните проблеми насочва към изграждане на стратегия за управление и развитие на училището.

Директорът всъщност е пръв между равни и не трябва да забравя пред какви проблеми е стоял от позицията на учител. Длъжността изисква да си добър организатор,  да си готов да  вземаш решения и да си отговорен за тях. Директорът трябва да е „слушащ” човек, който да не налага непременно своето мнение, а да е готов да приеме и различното, новото, креативното.

Особено важно е да се даде възможност на учителя да разгърне творческия си потенциал, да изяви себе си и да реализира идеите си като бъде подпомогнат в различни начинания. Особено важно е за младите учители да бъдат подкрепяни, защото бюрократичното отношение и акцентът върху грешките не е начин за стимул в работата.

Можете ли да споделите конкретни практики от Вашия опит, които са допринесли за това всеки ученик да получи качествено образование?

Едно от предизвикателствата на Закона за предучилищното и училищното образование бе приобщаването на децата със специални образователни потребности. От две години в училище има вече ресурсен учител, психолог и логопед, които работят в училище с девет наши ученици.

Особен напредък има в работата на един ученик от 6 клас, който по преценка на Екипа за подкрепа на личностното развитие премина в индивидуална форма на обучение. В продължение на четири години диалогът с родителя беше изключително труден, тъй като детето има медицинска диагноза, в резултат на която и поведението му е агресивно. Обучението в клас за него не водеше до резултати. След упоритата работа на училищния екип ученикът премина в индивидуална форма на обучение. Сега работи спокойно, оценките започнаха да се повишават и се постигат държавните образователни стандарти. Преди да премине на индивидуално обучение предложението на преподавателите беше да се премине към качествено оценяване. Промени се и отношението на родителя – с детето работи и психолог извън училище.

Бих споделила и за още една инициатива, организирана от трима наши учители от програмата „Заедно в час”. Дарина Дамянова, Даниела Николова и Красимира Кирова направиха проект „Лидерска академия” за ученици. Целта  е да създават лидерски умения у учениците. Идеята им е деца, които след преминал подбор, изразяващ се в писането на мотивационно писмо и събеседване, да бъдат включени в двуседмично обучение през юни месец – едната седмица в училище, а другата на море. Средствата за обучението в морски лагер по тяхна инициатива се събраха от спонсори в района и така 25 наши  ученици ще могат безплатно да се обучават в академията. Това е една възможност да се покаже на децата, че са равнопоставени, че само от техните усилия и ентусиазъм зависи всичко, а не от материалните възможности на родителите им.

Ако можете да промените едно нещо в системата на образованието, кое би било то?

Намаляването на бумащината в системата. Много  време и излишен труд се влага в писането и отчитането  на механизми, правилници, правила. Това време може да се използва ефективно за работата с учениците.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди