Избрани са първите училища бенефициенти по проект FIERST за добри практики за включващо обучение

Общо 15 училища партньори на “Заедно в час” кандидатстваха за участие в проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST), финансиран по програма Еразъм +. Всички кандидатури имаха своите силни страни, като след внимателно разглеждане 8 училища получиха възможността да се включат в проекта през първата му година, всяко с екип от 8 до 10 учители:

 • ОУ “Генерал Карцов”, Христо Даново
 • СУ “Нешо Бончев”, Панагюрище
 • Професионална гимназия “Георги Сава Раковски”, Костенец
 • 97 СУ “Братя Миладинови”, София
 • ПГАТ “Цанко Церковски”, Павликени
 • ОбУ “Христо Ботев”, Дълго поле
 • СУ “Отец Паисий”, Самоков
 • НПТГ “Шандор Петьофи”, Разград

Допълнително, 3 училища, които вече имат натрупан опит в работата на професионални учебни общности или в развиването на умения на 21 век у учениците, получиха специално предложение да се включат в обученията с по трима участници и да споделят своя опит с училищата бенефициенти:

 • ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, Ветрен
 • ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Челопеч
 • СУ “Свети Паисий Хилендарски”, Златица

Очаква се общо учителите, които ще бъдат обучени през първата година на проекта, да бъдат 79.

Училищата бенефициенти ще преминат през обучение как да развиват в учениците си умения за успех на 21 век, базирано на наръчника „Как да развиваме умения на 21 век в час. От учители за учители“ и надградено с допълнителни проучвания. За да бъдат резултатите от обучението устойчиви, другият акцент в обучението по проекта ще бъде създаването на професионални учебни общности  на училищно и междуучилищно ниво. Допълнително 8-те училища бенефициенти ще бъдат подкрепени по време на учебната година за разработване на такава професионална учебна общност.

Обучителите по проекта вече активно се готвят за предстоящото обучение. Всички те са възпитаници на програма “Заедно в час”. Трима от тях са представители на “Академия НИКЕ”, организация, предоставяща обучения за учители и училищни екипи. Останалите също имат опит както като учители, така и като обучители на възрастни, а един от обучителите е сред авторите на споменатия по-горе наръчник.

Първото обучение по проект FIERST ще се проведе между 9 и 12 септември в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен.


За проекта

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST), проект №592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN, е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално ниво. Проектът е един от 22-та одобрени от Изпълнителната агенция за образование, култура и аудиовизия на Европейската комисия от общо 163 получени проектни предложения. В консорциума, воден от “Заедно в час”, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В България партньори на “Заедно в час” по проекта са Министерство на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Основните аспекти на проекта за България са:

 • Разработване на обучения за прилагане на “Наръчник за развиване на умения на 21 век” и провеждане на обучения с поне 200 учители от 20 училища в България.
 • Разработване и валидиране на  инструмент за измерване на мотивацията за учене и ангажираността към учебния процес на учениците, съвместно с Нов български университет.
 • Разпространение на други инструменти, използвани от фондация “Заедно в час” за проследяване на развитието на обучените учители (анкета за обратна връзка от ученици, тест за четивна грамотност, въпросник за учители, базиран на TALIS и др.)
 • Създаване на професионални учебни общности сред обучените учители с цел по-нататъшна подкрепа за прилагане и разпространение на добрите практики.
 • Създаване на пакет от описания, методи за прилагане и инструменти за проследяване на добрите практики, които да бъдат разпространени на национално и на международно ниво сред партньорите в консорциума и други експерти.
"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди