От визия към резултати: Как четири училища започнаха своята цялостна промяна

Проектът „От визия към резултати“ на „Заедно в час“ и Столичната община подкрепя учебните заведения да постигнат свои цели и да разпространят добрите практики

от визия към резултати директори на конференцията
Директорите на четирите училища и Нели Колева от “Заедно в час”

Как изглежда цялостната промяна на едно училище и как може да бъде постигната? На този въпрос отговориха четири училища от региона на София и споделиха своя опит и добри практики на форума „От визия към резултати“ на 14 октомври. Събитието беше финалната конференция след първата пилотна година на едноименния проект, подкрепен от Столичната община и фондация „Заедно в час“. Екипите на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”, 106 ОУ “Григорий Цамблак”, 156 ОУ “Васил Левски” и 159 ОУ “Васил Левски” работиха една учебна година по това да подобрят училищната си среда и резултатите на учениците си.

„Запитахме се какво би станало, ако намерим няколко училища, които вече се предприели значителни стъпки към положителна промяна, помогнем им да си определят една конкретна цел за следващата година, както и ясни параметри как изглежда успехът, и ги подкрепим да я постигнат“, разказа при откриването на форума Нели Колева, директор „Публични партньорства“ в „Заедно в час“.

Проектът е поредната стъпка от сътрудничеството между фондацията и Столичната община, което започва преди осем години с първата безплатна Лятна академия на „Заедно в час“ за занимания на учениците през ваканцията и практическа подготовка на новите учители от програмата на организацията.

Иветка  Петрова, общински съветник и член на постоянната комисия по образование в Столичен общински съвет, също поздрави участниците на форума и призова образованието да е приоритет в работата на политиците. 

Общото между училищата, избрани да участват в пилотната година на проекта, беше, че и четирите вече работиха към положителна промяна и имаха добри практики, на които да стъпят и да разпространят, сподели още Нели Колева. Освен това това са училища, които обикновено не са на фокус в общественото внимание, но случващото се в тях отразява реалността в повечето учебни заведения в страната.

„Стратегията ни беше да се учим от опит, да подходим изследователски, да видим какви са възможните решения и начините да стигнем до тях“, допълни още Нели Колева.

В началото – ясни цели и план

Всяко от училищата в проекта проведе работилница за гостите на събитието, в което сподели повече за това какво са постигнали и как са работили

Важна част от подготовката на работата по проекта беше, че училищата сами определиха целите си, предизвикателствата пред тях и пътя да ги преодолеят, уточни Радостина Бойчева, която ръководи проекта от страна на „Заедно в час“. И допълни: „не можеш просто да кажеш на някого, че има проблем – той трябва да го вижда и да работи за промяна“. Първоначалният анализ помага на училищата да видят кои са моментите, в които могат да повишат ефективността си, и как с помощта на „Заедно в час“ и Столичната община могат да забързат процеса на промяна, който вече са започнали. 

След идентифицирането на нуждите на всяко едно училище и на възможните причини за трудностите, всеки един училищен екип определя ясни цели за следващата учебна година и конкретни показатели, по които ще измерва напредъка по тях. Следва план за действие за преодоляване на трудностите и анализ на началното състояние във всяко училище. Всички екипи преминават през обучения за постигане на целите им, както и през работилница за тълкуване на данни. След тях всеки учител набелязва следващите стъпки в работата си с учениците. Към края на учебната година екипите анализират докъде са стигнали по целите, дискутират колко са ефективни усилията им и определят приоритетите си занапред.

Анализ в детайли

За да определи началното си състояние и да има ясни измерители за напредък, училищата провеждат анонимни анкети сред учители, ученици и родители. Анализът на данните стъпва на модела „Седемте сили на учителя“, който се използва в програмата на „Заедно в час“. Според него седем компетенции са ключови за това един учител да е ефективен в класната стая – да завладява с преподаването си, да умее да обобщава и да изяснява, да е загрижен за учениците и да ги уважава, да умее да управлява класа и да предизвиква учениците да изискват повече от себе си. Това са и основните критерии, по които всеки учител следи как се движи през годината.

Когато усилията се забелязват 

Резултатите от първата учебна година показват промяна както за учениците, така и за техните учители. В сравнение с началната точка делът на учениците, които споделят, че учителят им преподава завладяващо, се увеличава с една четвърт. Също толкова е повишаването на броя на тези, според които учителят им управлява ефективно класа. Над 40% повече ученици твърдят, че учителите им вярват в тях и познават добре нуждите им.

Според анализа на края на годината два пъти повече учители отколкото в началото казват, че, всеки ученик работи упорито, следва правилата в класната стая и полага усилия по предмета. Учителите чувстват, че учениците оценяват усилията им, както и че съвместната работа с колеги ще доведе до по-добри резултати на децата и младежите.

Вижте още резултати във файла.

“Децата са изключително добър радар за това какво е тяхното преживяване и какво се случва в класната стая”, коментира Нели Колева. И допълни: “Това, че учениците оценяват усилията, които учителите им влагат, влияе на климата в класната стая. Учителите трябва да виждат това, а пък учениците учат по-добре когато гласът им се чува.”

Анализите сочат и напредък в резултатите на учениците по отделните предмети през учебната година – нещо, което е плод на цялостните усилия на училището да работи за успеха на децата и младежите.


Какво научихме от първата година

Дискусиите след края на първата година работа в четирите училища доведоха до няколко уроци, които могат да се прилагат и в следващи подобни проекти и инициативи. Най-важните от тях са:

  • Когато целият училищен екип премине през осмисляне на необходимостта от промяна, ангажираността им е по-голяма и полагат целенасочени усилия.
  • Когато директорът на училището е ангажиран наравно с екипа си, това помага на учителите да намерят смисъла от новите задачи, а не да ги възприемат просто като “допълнителна документация”. 
  • Екипите имат нужда да осмислят напредъка и постигнатите успехи, както и да споделят предизвикателства и да намират решения заедно. 
  • Промяната е продължителен и целенасочен процес, за който има нужда от упоритост.

Дейностите от проекта са лесно приложими и на други места и могат да се адаптират в други училища, които имат желание да работят за цялостна промяна. 


Очаквайте в следващите дни описание на целите и практиките, които всяко едно от четирите училища приложи в работата си.

Прочетете още истории за добри практики от опита на “Заедно в час” и участници в програмата тук.


Вижте и галерия от събитието:

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди