Как и защо да делегираме отговорности на учениците?

Един от капаните, в които повечето учители попадат в един или друг период от практиката си, е стремежът да правят всичко за или понякога дори вместо учениците си. В класната стая това се забелязва най-лесно: учителят подготвя, раздава и събира учебни материали, отговаря на всички въпроси, решава какви образователни пана да закачи, определя интериорът и подреждането на чиновете и като цяло е еднолично отговорен за учебния процес.

Тази тенденция се пренася и на училищно ниво. Всички декори за училищни тържества, пиеси или празници се подготвят от учителите по изобразително изкуство. Сценариите се пишат от учителите по български език и литература. Обикновено педагогическият съветник, директорът или някой от главните учители четат важните съобщения по радиоуредбата. Спортните празници се планират и провеждат от учителите по физическо възпитание и т.н.

Това не само натоварва учителите допълнително, но и лишава децата от редица ценни възможности за личностно и академично развитие. В тази статия ще ви споделим какви са ползите от делегирането на отговорности на децата и ще ви представим няколко конкретни примера от класните стаи учители от общността на “Заедно в час”.

За ползите от делегирането на лидерски роли

Лидерските роли за учениците помагат за изграждането на позитивна култура в класната стая и са чудесен инструмент за развитието на различни умения. Раздават се съобразно компетенциите и нуждите в класната стая и много зависят от възрастта на децата. 

Ако организирате работа по групи например, във всяка група може да има по един модератор, някой, който да води записки и друг, който да следи за времето. Ако знаете, че ви предстои да упражнявате труден материал, можете да разделите класа по двойки, като предварително групирате по-неуверените ученици с партньор, който се справя добре и инструктирате децата да си помагат взаимно. Не сте сигурни коя да е следващата тема на клуба за извънкласни дейности, който ръководите? Помолете някой ученик да проучи и да ви даде три конкретни предложения, които да представите на членовете на клуба и да ги помолите да гласуват. Всяко решение за интериора на класната стая, материалите, които закачате по стените, дори за това какви растения да сложите на перваза могат да се взимат с помощта на вашите ученици. 

Стажантските червени химикалки за осмокласниците на Мая

За изпълнението на установените процедури в час можете да си назначите и отговорници от класа. Тези отговорници могат да ви помагат при раздаването на материали, подреждането на чиновете за работа по групи, подготовка за началото на часа или почистване в края на учебните занятия. 

Когато аз преподавах по английски език на 8. клас, имах 7 или 8 стажанти. Те отговаряха за проверката на седмичните тестове, редакцията, подбора и публикуването на авторски съчинения, писани по време на час в блога ни за творческо писане и намирането на онлайн упражнения по лексика и граматика за класа, които децата можеха да правят на телефоните си. 

Всеки стажант разполагаше със специална стажантска червена химикалка, а в края на учебната година получиха и серитификати за успешно завършен стаж при мен. За да поддържам мотивацията им по време на годината, организирах и конкурс стажант на месеца. Всеки от тях можеше да следи прогреса си на специално стажантско табло на видно място до дъската в класната стая. Стажантът с най-много точки имаше право да си избере награда – отлична оценка, шоколад или нещо друго. 

Така децата буквално поемат отговорността за учебния процес и виждат колко много зависи от техните собствени действия и от изборите, които правят. Колкото повече отговорности им делегирате, толкова повече ще се повишава тяхната ангажираност в час и мотивация за учене. 

Примери от общността на “Заедно в час”

Лидерските роли в класната стая на Станислава

Станислава Стефанова, възпитаник на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” и учител по природни науки в ЧСУ “Цар Симеон Велики”

В класната стая на Станислава има четири лидерски роли: помощник-учител, попълващ тракер, пазител на времето и отговорник “чиста стая”. Можете да видите дейностите, които включва всяка една роля на снимката. Всеки ученик заема ролята си за период от една седмица и трябва да я изпълнява отговорно. Станислава споделя, че ролите се разпределят на ротационен принцип по ред на номерата в клас, но са обвързани и с културата на учене. Ако даден ученик има червена точка в седмицата, в която е негов ред да заема някоя от лидерските роли, пропуска реда си. 

Валерия Симеонова, възпитаник на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” и обучител на учители в програма “Училища за пример”

Групата за целодневна организация на учебния ден на Валерия и нейните второкласници е още един чудесен пример за делегиране на лидерски роли на ученици в начален етап. Учениците се превъплъщават в отговорници, водещи и обучители. Така Валерия постига три цели: помага на учениците си да усвоят учебния материал, учи ги да работят самостоятелно и да работят върху уменията си за успех.  

Вижте видео интервю с Валерия и нейните второкласници, които ще ви разкажат повече:

Мирена Петрова, възпитаник на програма “Нов път в преподаването” и специалист “Подбор и квалификация на учители” в екип “Прием на нови участници” в “Заедно в час”

“В моята класна стая най – креативното ми откритие за лидерска роля беше,”инспектор по непознатите думи”. Защото в час по литература, когато се чете произведение, особено от ранга на Вазов например, има много непознати думи. Докато четем съответния откъс, инспекторът има за цел да записва или да дава знак при непозната дума, за да проверим какво значи. Това много помага на учениците да се съсредоточат върху текста.”

Повече за опита на Мирена като учител по БЕЛ в училището в село Чавдар можете да разберете в това видео:

Цветомира Йотова, възпитаник на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”, в момента работи върху докторска дисертация на тема ранното отпадане на децата билингви от учищата в България и стратегии за работа с деца билингви от малцинствени общности към Goldsmith University

“Освен всички основни отговорности, съм давала роли на учениците да следят когато аз нарушавам правилата и когато допускам грешки. За всяко нарушение получавах жълта или червена точка. Забелязах, че когато учениците имат за задача да следят всяко мое действие и дума, са много концентрирани.”

Повече за опита на Цветомира като учител в целодневна организация на учебния ден можете да научите в това видео:

Деница Ангелова, участник в програма “Нов път преподаването” на “Заедно в час” и учител в целодневна организация на учебния ден в ОУ “Христо Ботев”, с. Гложене

Деница също е създала четири основни лидерски роли за учениците си:

Помощник учител – внимава и помага на учителя за всичко през целия ден. Записва на дъската заглавието на урока, задачите, които трябва да бъдат решени, след това отговорите, които диктуват неговите съученици и др. Обяснява със свои думи някаква част от предметното знание, когато това е възможно. Деница споделя, че това е най-атрактивната роля за нейните ученици.

Пазител на материалите – помага активно за раздаването на материалите по време на деня, както и за тяхното опазване и съхраняване. С помощта на съучениците си събира и подрежда материалите след часовете, напомня им за отговорността им към всички общи вещи. 

“В класната стая имаме създаден кът с налични материали за ползване от всички ученици – моливи, ножички, острилки, папка с бели листа, книги и др.”

Пазител на реда – следи за спазването на правилата на класната стая, отбелязва в тракера на поведението кой ги спазва и кой не, припомня правилата в началото на часа, отбелязва кой е нарушил правилата и посочва кое правило е нарушено, когато има такъв случай.

Фотограф – заснема избрани моменти от деня, както и продукти, които се създават в часовете – проекти, рисунки и др.

“Делегирам тези роли на случаен принцип всеки ден чрез изтегляне на цветни пръчици, на които са написани имената на всички ученици. Лидерската роля се удостоверява с бадж, което прави учениците още по-горди и самоотвержени. В избора за деня не вземат участие ученици, които са получили червена точка за неспазване на правилата и не са я поправили (което се случва с последващи три зелени точки). В моята класна стая участието в избора за лидерските роли е обвързано с поведението на учениците.”

Симеона Маринова, Старши специалист “Обучения на училищни екипи” в “Заедно в час”

В момента Симеона отговаря за обученията на екипите, които участват в програма “Училища за пример”, но има предишен опит като педагогически съветник в Център за работа с деца в София. Споделя, че като педагогически съветник е делегирала разнообразни седмични отговорности на децата – грижа за цветята, отговорник за това всички да са навреме и т.н. Напомня, че с оглед на настоящата ситуация, можете да назначите и отговорник за миенето на ръцете.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди