Как ученици решават важни обществени проблеми с научни подходи

В серия от публикации ви разказваме повече за проектите и инициативите на възпитаници от програмите на “Заедно в час”. Днес ви представяме историята на Sci-High, програма за подкрепа и обучение на учители и училищни екипи в планирането и осъществяването на научни фестивали.

Всичко започва на по бира

Идеята за Sci-High възниква, докато Ренета Богданова и Ели Стойкова, приятелки още от ученическите си години в НПМГ, пият бира и си говорят за нещата от живота. Разбира се, не всяка бира, споделена с приятели води до основаването на фондация, чиято мисия е да вдъхнови учениците да се занимават с наука. За Рени и Ели това стечение на обстоятелствата обаче въобще не е случайно. Освен че са възпитаници на Национална природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”, и двете имат впечатляващ професионален опит в областта на образованието и науката.

Рени и Ели от екипа на Sci-High

Ренета Богданова е възпитаник на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” от втория випуск на програмата (2012-2014). По време на участието си в програмата преподава по химия в 15 СУ “Адам Мицкевич”. След това се присъединява към екипа на организацията и пет години се занимава с професионалната подкрепа и обучение на новите участници в програмата на “Заедно в час” на различни позиции. В момента Рени е мениджър “Развитие” към ЧСУ “Цар Симеон Велики” и работи за осъществяване на визията и стратегията на училището. 

Ели Стойкова се връща в България през 2017. Преди това 6 години живее в Холандия и работи в Университета в Маастрихт. Там се занимава с изследване и анализ на обществени политики. Работи и като консултант към ООН във връзка с политики за намаляване на бедността и неравенствата, социална защита, правата на детето, детско развитие, равенство между половете. В момента се занимава с анализ на бизнес данни. 

Проблемът, който Рени и Ели искат да адресират с проекта си, е изключително ниското ниво на научна грамотност, което показват българските ученици. За този факт говорят и резултатите от последните изследвания PISA от 2018 г., според които 47% от учениците не могат да правят дори най-прости заключения на научна основа. Това означава, че не могат да обяснят елементарни научни понятия и им е много трудно да ги приложат в конкретна реална ситуация. 

Следват поредица от срещи, разговори и обмен на идеи през призмата на Рени, като учител и ментор на учители, и през опита на Ели, която внася по-аналитична и научна перспектива. Накрая двете приятелки стигат до извода, че трябва да създадат фондация Sci-High.

Както споделя Рени, “всеки проблем изисква помощта на науката”. Ако българските ученици се вдъхновят да използват научен подход за решаване на важни за тях проблеми и ако техните учители могат да ги подкрепят в тези усилия, светът би бил в по-сигурни ръце. 

научни подходи
По време на научния фестивал в НПМГ

Извън България има доста примери за фестивали, които се провеждат в начален и гимназиален етап. За Рени и Ели вдъхновение е международният фестивал на Google, посветен на науката и технологиите. От него в голяма степен взаимстват и идеята техният Sci-High фестивал в България да е също толкова интерактивен и мотивиращ за децата, а паралелно с това да развива техните способности.

Рени и Ели се включат и в специална серия от обучения по социално предприемачество, организирани от “Заедно в час” в партьнорство с Reach for Change. Така те успяват да  развият проекта си и да изчистят всички детайли по неговото съдържание. 

Какво представлява програмата Sci-High

Sci-High е 8-седмична програма за ученици от 8. до 12. клас, която им позволява да работят в екипи и да търсят решения на важни за обществото проблеми чрез научни подходи. Кулминацията на програмата е организирането и провеждането на училищен фестивал на науката, на който учениците представят откритията си.

Решенията, които младежите взимат, трябва да са основани на информация от достоверни източници. Целта е, след като преминат през Sci-High, децата да са изградили умението да разграничават истината от лъжата в науката, да разпознават реални факти, да знаят откъде и как да ги подбират и да правят разлика между лично мнение и факт. През осемте седмици ученическите отбори получават подкрепа от два типа ментори – научен и комуникационен. Научният ментор им помага за научния подход – дава ресурси, насочва ги къде да потърсят информация, помага им да тестват нещо. Комуникационният ментор цели да подкрепи учениците да общуват по-ефективно един с друг. Следят дали всеки в отбора има роля и дали участва наравно с останалите. Помагат им също да придобият повече увереност в комуникативните си умения при подготовката и репетициите на финалното представяне в рамките на фестивала.

Голяма част от научните ментори Sci-High намират с помощта на Център за приложни изследвания и иновации в природните науки към Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Сред първите комуникационни ментори на учениците пък са възпитаници на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” като Деница Комбишкова и Велизар Стефанов. 

Друг от отборите по време на фестивала в НПМГ

Основен акцент в модела на Рени и Ели е учениците да са в центъра на целия процес. Всичко е интерактивно. Децата имат водеща роля, тяхна отговорност е да се свържат с менторите и да организират екипните си срещи. По този начин от тях изцяло зависи изследването им да върви гладко и да развиват своите умения и нагласи за успех. От отборите зависи дори и това да разговарят с директора, за да създадат визия за фестивала и да го организират. 

Подкрепата на старото училище

Една от причините Рени и Ели да отдават толкова голямо значение на науката е тяхната гимназиална алма матер – Национална природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”. За тях е съвсем естествено да представят идеята си първо пред директора на училището Ивайло Ушагелов и заместник-директорите Нели Дянкова и Нели Георгиева. Ръководството на училището е впечатлено от тяхната презентация и ги насърчава да развият програмата си като възможност за извънкласни занимания и пред учениците. 

Така се заформят и ученическите отбори, които участват в първия ученически научен фестивал по програмата Sci-High. Той се провежда в края на месец юни 2019 г. в НПМГ. Четирите отбора се спират върху теми, свързани с прекомерната употреба на пластмаса, възможните алтернативи на месото, намаляването на травмите при автомобилни катастрофи и менталното здраве и депресията при учениците. 

Всяка тема е провокирана от личния интерес и преживявания на младежите. А ролята на Рени, Ели и менторите на всеки отбор е да подкрепят учениците в прилагането на научния подход за решение на тези предизвикателства.

Какво предстои?

Рени и Ели мислят за това фестивалът да не се ограничи само до едно училище. Дългосрочният им план е до 2030 да има Sci-High фестивали във всяка област на България. В момента са на етап проучване и се допитват до директори в различни краища на България, за да разберат дали има интерес към подобно начинание. 

Ренета по време на едно от обученията с учениците

През последната година Sci-High намира две нови партньорски училища – ЧСУ “Цар Симеон Велики” и Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в град Плевен.

Двете момичета са отворени да работят с всяко едно училище, в което директорът би подкрепил програмата и припознава в нея възможност за справяне с липсата на научна грамотност сред учениците. Друга важна част от потенциално партньорството е в училището да има поне един учител, който да премине през обучение с екипа на Sci-High, за да може след това фестивалът и програмата да продължат независимо – без директна подкрепа и супервизия от Рени и Елица. В НПМГ това е учителят по химия Наско Стаменов

Всеки учител или директор, който проявява интерес към партньорство със Sci-High, трябва да попълни заявка за участие на сайта на фондация или да ги намери във фейсбук


За да има повече хора в образователната система като Рени и Ели, които подкрепят успеха на учениците, станете дарител на “Заедно в час” и подкрепете обучението и подкрепата на новите учители в програма “Нов път в преподаването”.

През настоящата година 25 настоящи участници в програмата преподават по природни науки, математика и информационни технологии, за да подкрепят учениците да развиват своята научна, дигитална и математическа грамотност. 

Станете месечен дарител сега и дарението ви ще има двойна сила, благодарение на Богомил Балкански, който ще го удвои! 

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди