Какво научихме от първия виртуален летен институт

Летният институт на “Заедно в час” е основата на подготовката на участниците в програма “Нов път в преподаването” за работата им като учители през следващите две години.

Той е с продължителност шест седмици и половина и включва теоретична/ обучителна и практическа част с преподаване на ученици (Лятна академия). Заради пандемията от Covid-19 тази година за първи път лятното обучение и академията за ученици се проведоха изцяло във виртуален формат. Динамичната обстановка налагаше да се правят много и различни промени по време на самото обучение, включително организирането на виртуална академия за над 400 ученици от цялата страна след вече
набрани ученици за обучение на живо в три училища в София.

В тази публикация събираме основни уроци, изводи и наблюдения, свързани с обучението и подготовката на новите учители. Надяваме се тази информация да бъде полезна за училища и други организации, които търсят варианти как да организират своите обучения с ученици онлайн по време на глобалната пандемия.

Какво научихме за обучението и подкрепата на новите учители

 • Използването на отделен сайт за организирането на всички обучителни материали и ресурси – дава по-добра възможност за структуриране, онагледяване и лесен достъп (за целта беше използвана платформата на Google Sites, която е лесна и интуитивна и за хора без опит в уеб дизайна).
 • Ползването на Google класна стая за задачи и продукти – дава възможност за лесно изпращане на заданията до всеки участник индивидуално; бързо поставяне и проследяване на крайни срокове; възможност за писмена обратна връзка и проследяване на дискусии в документите.
 • Използването на разнообразни обучителни дейности и ресурси – дава възможност за по-ефективно учене. Материалите и дейностите са структурирани да дават възможност за представяне на информацията в разнообразни формати, уважават различията в стиловете на учене и балансират самостоятелна и групова работа (Примери за подобни дейности и ресурси са: дискусии в малки групи; самостоятелна работа; индивидуални консултации; интервюта с възпитаници на програмата; анализ на данни; разговори с родители; рефлексии; репетиции). Дейностите помагат също за развиване на умения като самостоятелност, управление на времето, регулация на ученето, технологични умения, самоорганизация (през срещи по класове, съгласуване, консултации).

Моделиране на ефективни стратегии по време на обучителни дейности

 • Адаптирането към изцяло онлайн формат на обучение е също толкова ефективно за развитието на умения за преподаване и прилагане на конкретни педагогически практики (Данните и наблюденията от класни стаи показват, че 80% от учителите демонстрират желаното ниво на преподавателски практики по време на часовете в лятна академия).
 • Поставянето на участниците в ролята на потребители на платформи за дистанционно обучение и различни софтуери по време на обучителни сесии помага за тяхното успешно интегриране в преподавателската практика.

Натоварване и стрес

 • Участниците в обучението споделят за средни нива на стрес след края на всеки обучителен ден. Високата интензивност на обучението, многото нова информация, която трябва да се усвои за кратък период от време допринасят за високите нива на стрес. В допълнение тази година изцяло стоенето пред екран в рамките на обучението допринася за повече дискомфорт, но целенасочените усилията на екипа ни помагат границите на стреса да не влизат в критични пикови стойности.
 • Рефлексиите за разпознаване и регулиране на емоциите, провеждани в малки групи в края на всеки обучителен ден, помагат за изграждането на умения за справяне със стреса, които са ключови за дългосрочната реализация на учителите.
 • Ключови фактори за намаляването на стреса са още:
 1. Добрата организация на ресурсите в използваните платформи;
 2. Ясните инструкции по време на обучения;
 3. Активната, открита и регулярна комуникация.

Какво научихме за участниците

Създаване на общност

 • Виртуалното провеждане на обучението не е попречило за създаването на силно чувство за общност във випуска, а целенасочените усилия за създаване на такова усещане дават резултат.
 • По време на целия период на обучението участниците имаха специална facebook група, където търсеха помощ, можеха да общуват неформално и да споделят повече за своето ежедневие и отвъд обучението. В обучението беше заложено и време за неформални срещи за споделяне на интереси, неформални обеди и дневни предизвикателства отново с цел сплотяване и изграждане на силни общностни връзки.
 • Полезно за изграждането на доверие между участниците e създаването на малки групи за взаимопомощ между участниците. Учителите регулярно се възползваха от тях през целия период на обучението.
 • По време на обучителните преживявания полезно влияние имаше организирането на екипната работа по различни задачи като подготовката за родителски срещи, съгласуването на общ подход към учениците в групи по класове и пр.

Качество на изготвените продукти от учителите и практическото им приложение в класната стая

 • Писмената обратната връзка на разписаните продукти е един от най-ефективните начини за тяхното подобрение (около 30% средно подобрение), но изисква много време и човешки ресурс.
 • Индивидуалните срещи с предметни експерти и консултациите с опитни колеги дават възможност за по-персонален подход и отговаряне на конкретните нужди на всеки участник (30-минутни слотове за планиране и консултации).
 • Индивидуалните рефлексии с координатор след наблюдаван учебен час помагат на участниците да изведат основни следващи стъпки и успешни практики, като също насочват участниците как да анализират своята практика.
 • Саморефлексиите по видео от учебен час (всеки участник гледа своя час и използва въпроси за анализ) помагат на участниците да извеждат основни тенденции, данни и сфери за подобрение.

В момента набираме новия випуск учители в програма “Нов път в преподаването”. Ако искате и вие да преминете през обучението в летния институт. Кандидатствайте тук.

А ако сте директор и искате да работите с учители от програмата, пишете ни на schools@zaednovchas.bg. Ще отворим формата за подаване на заявки след нова година.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди