Колко е важно да споделяме

Как да споделяме ефективно добри училищни практики и информация, кои са платформите, които можем да използваме за целта, и защо е важно да споделяме в голямата образователна общност – това бяха темите на форума “Споделяй!”, който се проведе на 27 юни в София с участието на редица организации от сферата на образованието. Целта му беше да насърчи учители, директори, родители и други участници в училищния живот да споделят своя добър опит и да адаптират и прилагат успешни практики на свои колеги в дейността си. Според организаторите от академия “НИКЕ”, Училища.бг и FulFeel това ще допринесе за повишаване на качеството на образованието в България.

По-долу можете да намерите информация за някои от организациите, представени на форума, и техните добри практики.

Академия НИКЕ

е организация от съмишленици с опит в системата на образованието, която осигурява качествено обучение и подкрепа на учители, директори и други педагогически специалисти според индивидуалните им нужди. Стимулира съвместното им сътрудничество и споделяне на ефективни решения с практическа приложимост. С тази цел вече втора година организира събития за споделяне на добри практики. Може да намерите повече информация за Академия НИКЕ на www.akademianike.eu.

FulFeel

е инициатива за сътрудничество между всички заинтересовани страни в областта на кариерното ориентиране и професионалното развитие. FulFeel подкрепя програми, проекти и събития, които работят за това повече хора да открият и развият своята автентична същност. Ако имате желание да се включите в процеса на изграждане на по-ефективна рамка за кариерно ориентиране в училище, можете да посетете сайта на инициативата и да се запишете.

Порталът Училища.бг

се фокусира върху споделянето и разпространението на добрите практики и успехите в българското образование. Той предлага и възможност за създаване на учителско портфолио през платформа, напълно съобразена с изискванията на Министерството на образованието и науката. В нея има набор от готови шаблони и текстове с цел улесняване работата на учителя, обособени галерии за сертификати и удостоверения, възможности за постоянна редакция от всеки компютър и за споделяне в социални медии и в сайта на училището. Безплатна демо регистрация може да бъде направена оттук, а това е вече завършено портфолио.

Платформата на Shkolo.bg

автоматизира голяма част от административния процес в българските училища, като същевременно улеснява общуването и споделянето с родителите. С това екипът цели да намали бюрокрацията в училищата, както и да ангажира родителите и учениците.

Гергана Ефремова от “Заедно в час”

разказа по-време на форума за конкретна практика за споделяне на регионално ниво, в резултат на която се ражда и идея за извънкласна дейност с ученици от различни населени места. В началото на годината всеки учител от програмата на фондацията създава визия за учениците си. Учителите се събират по региони и споделят визиите си, дават си обратна връзка, търсят допирни точки. Заедно правят карта на региона, в която включват всички заинтересовани страни и се свързват с някои от тях, за да разберат какви са техните приоритети и какво е важно да се случи в региона от тяхна гледна точка. Учителите се срещат още 2-3 пъти на регионално ниво, споделят наученото от срещите със заинтересованите страни, адаптират и надграждат визиите си, планират заедно. Така се ражда и инициативата “СЪбитието”, организирана от участниците в програмата на фондацията с подкрепата на техните училища в областите Враца и Монтана. Целта на учителите е да мотивират учениците​ от различни общности и населени места да работят заедно, да се подкрепят взаимно и да развиват важни умения и нагласи за бъдещето им професионално и личностно развитие. Учителите намират съмишленици сред голямата общност на “Заедно в час”, които им помагат както с логистичното организиране на събитието, така и с финансова подкрепа.

На форума бяха представени и големите проекти на Център за приобщаващо образование, чиято цел е всяко дете да бъде прието и ценено в училище. Програмата “Училището има смисъл” създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света. Платформата „Приобщи.Се“ пък събира на едно място идеи и ресурси за учене и включване на децата.

Преодоляването на пропастта между образованието и бизнеса е основна кауза на EduCompass Foundation, която подпомага изграждането на образователна услуга, адаптирана към нуждите на настоящето и бъдещето. Елица Костова от организацията представи статистика, според която неуспешното кариерно ориентиране води до над 450 милиарда загуба за бизнеса на година и над 66% неудовлетвореност сред служителите. Причините се коренят и в училището, където учениците не се учат на себепознание и целеполагане, не развиват умения за управление на кариерата и живота и не виждат взаимовръзките между различните учебни предмети. EduCompass иска да срещне бизнеса, образованието и институциите в партньорство за кариерното ориентиране на учениците като са започнали от партньорства с местния бизнес и създаване на работни групи между учители, бизнес и местна власт.

По време на форума беше представена финландската неправителствена организация HundrED и нейната платформа за свободно споделяне на иновативни практики от училищното образование в целия свят. В платформата учителите и директорите могат да видят конкретни цели, които училището, използващо практиката, е поставило, както и необходимите ресурси за изпълнението й, и да преценят дали съответства на техните нужди.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди