Как да направим образованието в Европа приобщаващо

Събитие по проекта FIERST подчерта необходимостта от всеобхватен подход към приобщаващото образование в цяла Европа

На 5 април представители на „Заедно в час“, Министерството на образоването и науката и международните партньори от мрежата Teach For All се събраха в Букурещ, Румъния, на конференция на тема „FIERST: Приобщаващото образование в европейския контекст”. В нея участваха още представители на Европейската комисия, на Синдиката на българските учители, педагози, политици и организации на гражданското общество от цяла Европа. Еднодневното събитие, организирано съвместно от партньори на мрежата Teach For All в България, Естония и Румъния, отбеляза средата на проекта FIERST, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейския съюз. Лекторите обсъдиха подходите за приобщаващо образование в училища с ученици от различен социално-икономически, културен и етнически произход.

Сред лекторите бяха Моника Менапаче от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия, Лазар Додев от Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на Министерство на образованието и науката, представители на румънското Министерство на образованието, Светла Йорданова и Красимира Рачева – учители от НПТГ „Шандор Петьофи“ в Разград и участници във FIERST, обучители и учители от Noored Kooli (Teach For Estonia) и Teach For Romania, представители на Центъра за приобщаващо образование и др. Девина Лойшнер от Германия, част от Ученическия лидерски експертен съвет към Teach For All, представи гледната точка на учениците. В съответствие с темата на събитието много от презентаторите говориха на родния си език – румънски, български и естонски.

За FIERST

Проектът From Inclusive Education to Real Scale Transfer, който ще продължи до декември 2020 г., събира в консорциум девет организации от пет европейски държави, като „Заедно в час“ е координатор на проекта. В България партньори са Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Проектът е разработен, за да допринесе за преодоляване на предизвикателствата в целия ЕС, пред които е изправен образователният сектор, като усещането на учителите, че не са достатъчно подготвени да преподават на деца от различен произход или да насърчават истински приобщаващи класни стаи, както и това, че добрите практики не се разпространяват ефективно. Консорциумът има за цел да популяризира практики за приобщаващо образование сред образователната общност на целия европейски континент. Фокусът на проекта в България е развиването на умения на 21 век в учениците, както и насърчаване на професионалното развитие и сътрудничеството между учителите чрез създаване на професионални учебни общности в училищата бенефициенти.

Обмяна на опит

Участниците в конференцията имаха възможността да научат повече за проекта FIERST и какъв е подходът на партньорите по отношение на разпространението на добри практики. Те чуха личните разкази на преподаватели-участници в мрежата, които успешно обменят практики със свои колеги. През погледа на ученици и учители се обсъдиха и преживявания в класове, в които учат деца от различен произход. Лекторите обсъдиха необходимостта от по-тясно съгласуване на социалните и образователните политики, така че да се отговори на предизвикателствата, пред които са изправени класовете и училищата с ученици от различни групи. “Трябва да се уверим, че децата с различни потребности не са задължени да се напасват спрямо една единствена културна и образователна рамка”, беше друг извод от дискусиите.

Докато споделяше своите размисли относно приобщаващото образование, Девина Лойшнер, част от Ученическия лидерски консултативен съвет към Teach For All, каза: „Трябва да оценим многообразието в нашите общности като нещо страхотно. Хората по света са отделни личности и, докато ни е необходима дума и понятие, което да отразява този факт, ще ни е необходимо приобщаващо образование, за да сме сигурни, че всички ученици имат възможността да разгърнат своя потенциал.“

Качествено образование за всички

Лекторите потвърдиха, че се нуждаем от по-всеобхватен подход към приобщаващото образование, който да включва училищните ръководители, учителите, учениците, родителите, политиците, организации на гражданското общество и по-широка общност от заинтересовани страни. Партньорите от консорциума по FIERST в момента работят по ангажирането на многообразие от заинтересовани страни в проекта.

Налице е все по-голямо разбиране сред създателите на политики на европейско и национално ниво, че е необходимо да се засили сътрудничеството в областта на приобщаващото образование. Участниците в дискусиите заявиха нуждата да осигурим развитието на независимостта на учениците, както и тяхното влияние върху собствения им учебен процес, да се подкрепи създаването на повече пространства за сътрудничество между учителите, като професионалните учебни общности (ПУО) по проекта FIERST, които се създават в училища и сред педагози, както и необходимостта да се подкрепя професионалното развитие на учителите и педагозите през цялата им кариера. Консорциумът по FIERST привежда този подход в действие, като предоставя подкрепа на учители чрез ПУО и възможности за обучение през цялата година.

Споделено от учители

„Искам да покажа на учениците си практическата страна на моя предмет – тази страна, където те могат да правят грешки и да се подобряват едновременно с това. Искам да им покажа, че пътят е дълъг, но те могат да стават по-добри и да се чувстват по-добре“, сподели Светла Йорданова, която започва да преподава в НПТГ „Шандор Петьофи“ като участник в програмата на „Заедно в час“ и продължава да работи там вече четвърта година. Колежката ѝ  Красимира Рачева, дългогодишен преподавател в същото училище, сподели: „Като част от проекта FIERST най-много ценя нашата професионална учебна общност.“

В коментарите си Моника Менапаче сподели, че приобщаващото образование е приоритет за Европейската комисия, тъй като то представлява ефективен начин да се предотврати социалното изключване и свързани с него проблеми, като бедността. „Когато мислим за приобщаващо образование, трябва да мислим за цялостен училищен подход, да ангажираме училищната общност, родителите и учениците“, каза тя.

 

Можете да следите работата по проект FIERST на официалния сайт на проекта, както и на сайта и фейсбук страницата на „Заедно в час“.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди