Красимира Димитрова: Оценката за успешен учител не се заключва в това да е преподал успешно урока

Миглена Желязкова, училища партньори

Красимира Димитрова е директор на ОУ “Генерал Карцов”, с. Христо Даново, от 2008 г. Преди това работи като начален учител в същото училище. Завършила е начална училищна педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски”. ОУ “Генерал Карцов”, с. Христо Даново, е училище партньор на “Заедно в час” от 2013 г. През класните му стаи са минали шестима  учители по програмата.


Какъв за Вас е успешният учител?

Да си учител в 21. век е предизвикателство. Да съумееш да предадеш на децата знанията, да вървиш с тях и да ги подкрепяш докато израстват, да бъдеш личен пример за честност, да съумееш да намериш верния път до всяко дете и всеки родител, така че да повярват в теб и да ти се доверят. Успешен учител е този, който децата чакат с нетърпение, слушат с интерес. Оценката за успешен учител има много аспекти и в никакъв случай не се заключва в това да е преподал успешно урока за нови знания.

А успешният директор?

Това е непрекъснато предизвикателство. Умение да усетиш потребностите на колегите, да създадеш екип, в който има чуваемост. Да си не само администраторът и мениджърът в училище. Ефективната работа на училищния директор е невъзможна без умението да делегира права и отговорности. Необходимо е училищният директор да фокусира вниманието си върху главните въпроси, да умее да организира и разпределя времето си. Една от най-важните роли на директора е тази на координатор. Смятам, че организацията на работата по групи остава най-ефективното средство за постигане на целите. Когато директорът координира, ръководи и проследява за действията на екипа си, това улеснява процеса на вземане на решения, скъсява срока за изпълнение на задачите, подобрява качеството на дейността и повишава конкурентоспособността на училището.

Кое е най-голямото предизвикателство в работата Ви?

Успехът на всеки един ученик, развитието на всеки един учител. Предизвикателството е да съумеем всички заедно да работим за успеха на децата и ученето през целия живот за усъвършенстване на всеки един от нас – учителите.

Споделете конкретни практики от Вашия опит, които са допринесли за това всеки ученик да получи качествено образование?

През учебната 2015/2016 г. направихме „Училище по грамотност”. Всички ученици от І до V клас, които не можеха да четат, бяха включени в това училище, където се провеждаха допълнителни дейности по ограмотяване и подобряване на четивната техника и четенето за разбиране. Създадохме и “Училище за родители” – срещи с родители в малки групи, разглеждане на теми, свързани със запознаване на нормативни документи, с организацията на  училищното обучение, теми за емоцията и агресията и други. “Прозорче към света” е училищен проект с цел повишаване на грамотността, четенето с разбиране, провеждане на състезания и конкурси, свързани с овладяване на знания по български език и литература.
Друга успешна практика са дейностите на учителите по програма Заедно в час и работата им по метода ”Преподавай като лидер”. Правим и взаимни наблюдения на уроци или така наречената „Отворена врата в моя час”. “Да четем с директора” е инициатива, с която целя повишаването на интереса към четеното на  книги в извънучебното време. Създадохме и училищна библиотека, половината от средствата за която бяха от дарения. Всичко това направихме заедно с училищния екип. Защото училищният директор не е самотен играч.

Защо решихте да станете партньор на “Заедно в час”?

Защото сте иновативни, нетрадиционни в методите си на преподаване, последователни и не се огъвате пред  трудностите. Защото учителите са силно мотивирани да работят в непривлекателни села и градове и с деца от различни етноси. Защото през всичкото време, в което учителите работят, вие ги подкрепяте и напътствате. Защото говорим на един и същи език – успеха на всяко дете.
"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди