Учители и директори от Ловешко на “лов” за мечтаното училище

Ловеч споделяне на добри практики от учители

Форумът “На Лов(еч) за добри практики” се провежда за първи път и е организиран от РУО Ловеч и учители от програмата на “Заедно в час” 

Ловеч споделяне на добри практики от учителиЗа първи път регионален форум събра повече от 120 учители, директори и експерти от област Ловеч, за да споделят работещи практики и да учат едни от други под мотото “На Лов(еч) за добри практики: Мечтаното училище”. Събитието се проведе на 25 ноември (понеделник) в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Ловеч. Организатори на форума са Регионално управление на образованието в гр. Ловеч съвместно с фондация “Заедно в час” и участници и възпитаници на програмата от областта.

Форумът беше официално открит от г-н Еленко Начев, началник на РУО Ловеч.

Целта на събитието е да даде пространство за обмяна на опит между директорите и учителите от областта. Той трябва да ги вдъхнови и провокира да търсят заедно решения за предизвикателствата, с които се срещат ежедневно, но и да бъдат по-ефективни в подготовката на учениците за живота в съвременния свят. Форматът включваше 15 работилници, подготвени от самите училища. 

Сред темите на споделените практики бяха бяха:

  • Развиване на знания и умения на 21 век чрез кинопедагогика;
  • Как Монтесори методът помага в класната стая за подкрепа на деца с различни обучителни предизвикателства; Как да развиваме критическо мислене у учениците;
  • Как се изграждат толерантни взаимоотношения и подобряване на социалните умения;
  • Стратегии за повишаване на мотивацията за учене;
  • Какви процедури и стратегии могат да помогнат при преподаването на ученици с различно академично ниво и как стремежът към ясна голяма и измерима цел помага на учениците.
Ловеч споделяне на добри практики от учители
Водещите на работилници по време на форума

По време на събитието бяха представени още лидерска академия за родители и ученици от училището в с. Дерманци и инициативата “Грамотко” за допълнителна работа за базово ограмотяване в с. Брестница.

Свои добри практики във форума споделиха представители на ОбУ “Неофит Рилски”, с. Дерманци, ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница, ОУ “Иван Хаджийски”, гр. Троян, ОУ ” Христо Ботев”, с. Румянцево, НУ “Инж. Георги Иванов Вълков”, гр. Луковит, СУ “Бачо Киро”, гр. Летница, НУ”Христо Ботев”, гр. Троян, НПГВМ “Проф.д-р Д. Димов”, гр. Ловеч, ОУ “Христо Никифоров”, гр. Ловеч. Във форума се включиха още възпитаници на програмата на “Заедно в час”, които са преподавали в областта, и представители на инициативата “Училищни чудеса”.

Събитието е специално и с това, че за първи път е организирано съвместно с директорите от областта и припознатите от тях нужди. В края на октомври те преминаха през специална среща за обсъждане и споделяне, за да си представят какво искат за децата, за които отговарят. По време на тази предварителна среща те обсъдиха още кои според тях са силните им страни, какво е вярно за училищните екипи, какво в момента ги разделя от мечтаното за децата училище и кои от усилията, които вече полагат, могат да бъдат основа полезни за колеги от областта. 

Всички водещи на работилници получиха като подарък в края на форума знаковата книга “Изключителни учители за деца, растящи в бедност” на образователния експерт Мартин Хейбърман. Тя е издадена от фондация “Заедно в час” в ограничен тираж и събира добри практики на учители, които постигат изключителни резултати с ученици от уязвими общности. 

“ЗАЕДНО В ЧАС” В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

“Заедно в час” работи с училища партньори в област Ловеч от 2013 година. В момента трима възпитаници и настоящи участници в програмата преподават в областта.

През последните три години част от интензивното лятно обучение на всички участници в програмата на “Заедно в час” също се провежда в областта – в гр. Луковит. Възпитаници на програмата са и организаторите на инициативата за ученическо лидерство “Училищни чудеса” в общините Ябланица и Луковит.

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“, а дългогодишен партньор в региона на Ловеч е “Титан Златна Панега”

Вижте снимки от събитието:

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди