Мария Нестерова: Екипът ни е успешен, защото непрекъснато се обучаваме и квалифицираме

Г-жа Мария Нестерова, директор на 7 СУ “Найден Геров” във Варна

Една от най-важните роли в училищното образование е тази на училищния директор. Затова и продължаваме рубриката, в която ви представяме директори на училища, в които виждаме силни и вдъхновяващи лидери. В началото на ноември ви срещаме за първи път и с директор на училище от програмата ни “Училища за пример” и едно от първите училища в област Варна, с които работим. 

Г-жа Мария Нестерова е директор на 7 СУ “Найден Геров” в гр. Варна от 2002 г. Завършва специалност „математика“ в Софийски университет и веднага след това започва работа като учител. Професионалният й път минава през училище „Хаджи Димитър“ и математическата гимназия във Варна, където последователно е учител и пом. директор. Нейни ученици печелят награди на национални и международни състезания. За себе си споделя, че през годините не спира да учи. Така последователно придобива втора ПКС по математика, магистърска степен по психология и магистърска степен по управление на образованието във ВСУ „Ч. Храбър“.

Вие сте директор на едно от първите училища в програма “Училища за пример”, но също и едно от първите училища партньори на “Заедно в час” в област Варна. Вече минаха първите обучения в програмата. Какви са вашите впечатления и кое е най-ценното за Вашия екип? 

Естествено е, че след толкова години на директорския стол много от нещата, които чух, са вече познати. Най-ценното според мен е, че програмата организира знанията и уменията ни, поставя правилните акценти. 

Обучителите се стараят много – да бъде интересно, разнообразно и полезно.

Снимки от Европейската седмица на програмирането, която въпреки усложнената ситуация, заради вируса, 7 СУ и отбелязва и тази година:

В рамките на програмата Вие открихте и училище съмишленик, с което да си партнирате за други проекти. Защо според вас е важно партньорството/сътрудничеството между различни училища от различни населени места?

Две училища може да са от един и същи вид – средно училище, може да са в областен град, и все пак са две различни вселени. Общуването ни дава поглед „ с други очи“, от различен ъгъл и ракурс на събитията; сътрудничество на всякакви нива; обмен на добри практики; и просто приятелства.

А партньорските училища, с които се „открихме“ в програмата са две – Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, Търговище и СУ „Христо Ботев“, Кубрат. С колегите вече сключихме договори за партньорство по национална програма „Иновации в действие“.

От години в училище се отбелязва един от най-необичайните празници – Деня на числото Пи! Всяка година на 14 март малките математици – почитателите на числото Пи, се събират, за да възхваляват неговото съвършенство.

Защо бихте препоръчали и други училища да се възползват от подобни възможности?

Поради всичко, което изброих по-горе – увлекателно и провокативно поднасяне на материята, използване на различни електронни ресурси, нови познанства, нови хоризонти.

Ако трябва да опишете училището, което ръководите, с три думи, какви биха били те?

Голямо, разнородно, иновативно.

А как изглежда училището на бъдещето?

Просторно, демократично, общност от съмишленици.

През последната година едно от най-големите предизвикателства за всички училища е преминаването към дистанционно обучение. Как го направихте вие, като иновативно училище с профили, свързани пряко с новите технологии и компютърните изкуства?

При нас нещата се случиха бързо и без особени трудности, тъй като ние вече имахме изградена вътрешноучилищна система за комуникация в електронна среда. Оставаше просто да се възползваме от възможностите, които тя предоставя.

След нуждата от много бързо преминаване към нова форма на обучение през пролетта какво променихте за началото на годината и как се адаптирате в момента към несигурната ситуация, пред която сме изправени всички?

Използваме по-пълно възможностите на платформата Google G Suit за образование: провеждаме заседания, събрания, родителски срещи, квалификационни форми, проучвания в електронна среда. Още през март направихме и учителска класна стая през платформата, където споделят с целия колектив интересни и полезни ресурси, на които са пропаднали и са в помощ на обучението. Също така, ако някой има въпрос или нужда от подкрепа, може да го зададе там и да получи подкрепа от другите колеги в училището. Продължаваме да използваме това пространство и в момента, като не спираме да се обучаваме още за използване на разнообразни форми и методи на общуване в електронна среда.

Училището отбелязва и Месеца на киберсигурността:

В работата ви е застъпена много практическа насоченост на изучаваните предмети, ангажиране на учениците с проекти и продукти, работите активно за развиване на умения като предприемачество. Разкажете ни повече кое помага на вас и екипа ви да успявате да отговаряте на изискванията на времето и да се развивате толкова динамично?

Новият ни проект за иновация е свързан именно с прилагане на компетентностния подход. Това бе и една от причините да изберем за втория училищен екип в програма “Училища за пример” обучението да бъде с фокус „Умения на 21 век“.

Какво прави един училищен екип успешен? 

Екипът ни е успешен, защото непрекъснато се обучаваме и квалифицираме. Споделяме добрите практики и държим животът в училище да бъде разнообразен. При нас всеки ден се случва нещо – търсим и прилагаме новостите в областта на образованието и не само.

В 7 СУ “Найден Геров” традиционен е празникът „Надиграване“, който се провежда в началото на май. Във вихъра на танца всички ученици, от подготвителните групи до 12 клас, показват любовта си към народното творчество.

А каква е ролята на директора, за да бъде един екип успешен?

Ако ми позволите една автомобилна аналогия, директорът е коляновият вал на училището: от една страна той получава енергия, стимули и ресурс от екипа си, а от друга – той разпределя получената енергия и ресурси сред членовете на екипа.

Кое е най-важното нещо, което трябва да се промени в мисленето ни за училищното образование като общество?

Обществото ни все още не е узряло за идеята, че успешното училище, респективно успешното образование се гради от училищната общност, която включва и учители, и ученици, и родители, и общественост, и координирани действия на държавата.


Приемът за програма “Училища за пример” ще започне след нова година. Следета сайта ни за повече информация!

Полезни ресурси за дистанционно обучение може да видите в специалната ни страница тук и в сайта prepodavame.bg

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди