Марианна Горгорова: Когато учителите прекарват по-дълго време заедно, се обогатяват взаимно и си помагат

Миглена Желязкова, училища партньори

Марианна Горгорова е директор на ОУ „Георги Бенковски“ в с. Мирково, училище партньор на “Заедно в час” от 2012 г. Г-жа Горгорова има 26 години педагогически стаж като учител по Български език и лидература, а от 2016 година е и директор на училището. Този месец тя е училищният партньор, с който ви срещаме в кратко интервю:

През последните години активно развивате училищния екип на ОУ “Георги Бенковски” и привличате нови учители към екипа. Как успявате да привлечете и задържите професионалистите в училищния екип?

Позволете ми да започна с една притча:

Един ученик попитал своя учител:
„Учителю, дълго ли ще чакаме промяната?”
Учителят отговорил: „Ако я чакате, ще е дълго.”

В изпъстрения свят на училищната дейност процесът за привличане и задържане на кадрите е комплексен. Работата в класната стая е едновременно богатство и предизвикателство. Нека да се върнем към началото. Ако само стоим и чакаме нещо да се случи, то няма да се случи. Преди всичко, когато търся хора за училищния ми екип, ги подбирам по това колко активни са те и какви умения притежават. Смятам, че добрата работна среда и свободата, която получават, им дава възможност да разгърнат потенциала си и да дават най-доброто, на което са способни. 60% от колектива в училище е под 40 годишна възраст, което е предпоставка да се сблъскат опит и идеи. Смятам, че за един здрав училищен екип именно балансът е ключов.

Какви качества търсите в учителите и останалите педагогически специалисти в екипа си?

Педагогическите специалисти трябва да са мотивирани и да обичат работата с деца. В училище учим децата на математика, български език, чужди езици, хуманитарни науки и т.н., но не ги учим да бъдат щастливи. Час по щастие няма. Именно затова човекът, който влиза в класната стая, трябва да бъде източника на щастие и мотивация.

Кои аспекти на подготовката на новите учители са най-важни според Вас за ефективна работа в училище?

Учители, които за първи път влизат в класната стая, се изправят пред множество предизвикателства. Сред тях са експлозивно нарастване на количеството на информация с преки последствия в учебните програми и учебното съдържание. Също въвеждането на нови методи на обучение, особено такива свързани с новите информационни технологии в училището. Отварянето на училището към “външния свят“ също изправя учителите пред различни предизвикателства и очаквания. Учителите следва да бъдат подготвени да работят в областта на интерактивните методи, на новите образователни технологии за управление на проекти, за работа в местната общност и да притежават емоционална интелигентност.

Как включвате новите колеги в екипа си и по какви начини ги подкрепяте в началото на работата им в училищния колектив?

Практическият ми опит като педагог, който работи в малко училище, ми показа, че когато учителите прекарват по-дълго време заедно, се обогатяват взаимно и си помагат един на друг. Благоприятната работна среда и работата в екип, на които залагаме, са в основата на успеха за приобщаване в учителския колектив.

Какво искате да са постигнали учениците и учителите на ОУ “Георги Бенковски” в края на учебната 2018/2019 г.?

Първото, което изниква в създанието ми е, след дълго време на „запретнати ръкави и труд” учениците в края на учебната година да са развили умения и нагласи, които да им помагат да се справят в реалния живот. Определено това е важното и има значение за настроението и желанието за работа на всички в нашето училище. Да можеш да приложиш на практика наученото през учебната година е най-голямата награда, както за учителите, така и за учениците. Да бъдат критични към забикалящата ги среда и да желаят да я променят. В училището ни да цари оптимизъм, добро настроение, визията ни да бъде изпълнена и да са постигнати големите ни цели.


“Заедно в час” работи в региона на Средногорието още от първия випуск участници в програмата. Дългогодишни корпоративни партньори в региона са “Дънди Прешъс Металс – Челопеч” и “Аурубис България”.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди