“Заедно в час” и СБУ изпълняват част от дейностите по Национална програма „Мотивирани учители” на МОН

Програмата цели да привлече в училище нови мотивирани и подготвени специалисти от различни професионални области

Национална програма „Мотивирани учители” на Министерство на образованието и науката отвори възможност за кандидатстване на училища за учебната 2020/2021. Изпълнител на част от дейностите в програмата е консорциумът “Мотивирани учители” с партньори “Заедно в час” и Синдикатът на българските учители. Консорциумът е избран след спечелен публичен конкурс. 

Програмата предлага на училищата в страната да привлекат в своите екипи мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области – със или без придобита професионална квалификация „учител”. Те са внимателно подбрани и готови да работят в училище за конкурентно и успешно българско образование. Консорциумът между „Заедно в час” и Синдиката на българските учители отговаря за осъществяването на 1 и 3 модул от програмата, които са свързани именно с обучението, подготовката и подкрепата на нови хора за образователната система.

“Вярваме, че е важно да работим заедно и да стъпваме на разнообразния опит и експертиза, които има натрупани в системата, за да изградим образование, което подкрепя успеха и развитието на всеки ученик. С програма “Мотивирани учители” имаме възможност да работим именно по този начин, като обединяваме сили с МОН и СБУ, за да привлечем в училище нови мотивирани специалисти, които са готови да работят упорито и отдадено за по-доброто българско образование. С 10-годишния опит на “Заедно в час” в привличането и обучението на нови хора в училище, дългогодишната експертиза на СБУ в подкрепата на учители-наставници и специфичните знания на училищните екипи за конкретния контекст на всяко място, можем да привлечем и задържим в училище учители, които отговарят на нуждите на учениците през 21-ви век.”, споделя Нели Колева, ръководител Публични партньорства в “Заедно в час”. 

Какво включва програмата

В рамките на изпълнението на програмата всички участници в програмата е предвидено да преминат през:

  • Обучение на висше училище (акредитирани български университети) за придобиване на професионална квалификация „учител“ и „учител по…“, съобразено с изискванията на нормативната уредба в страната;
  • Интензивно теоретично и практическо обучение преди постъпване в училище, ориентирано към високоефективно преподаване, организирано от „Заедно в час”.

През двете години в Националната програма учителите ще посещават още надграждащи обучения, организирани от „Заедно в час”, и ще получават супервизия от специалист с опит в практическата подкрепа на начинаещи учители от организацията. 

Националната програма предвижда също подкрепа от учители-наставници, определени от училището, в което са назначени новите учители. Наставниците ще преминат през обучение, организирано от СБУ, като за работата си ще получават допълнително заплащане.

Списъкът с участници в НП “Мотивирани учители” вече е утвърден и се търсят училища и свободни позиции за учители със следните профили: STEM (математика, природни науки, информатика), английски език и учители в начален етап (включително ЦДО).

Училищата, които имат интерес да назначат учители по НП „Мотивирани учители”, могат да кандидатстват тук.


Програма “Мотивирани учители” е създадена въз основа на резултатите от успешния европейски проект “Нов път за нови таланти в преподаването” (NEWTT). Той беше реализиран между 2016-2019 г. в 5 европейски държави, включително и България. Проектът целеше да открои иновативни начини за привличане на нови таланти в преподаването и да постави основите на ефективни и гъвкави алтернативни пътеки в квалификационните програми за учители. 

„Заедно в час“ беше водещ партньор в NEWTT и работи по него заедно с Министерството на образованието и науката и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В рамките на проекта се реализираха две иновативни магистърски програми за придобиване на професионална квалификация „учител“, които дадоха възможност към учителската професия да се привлекат и обучат специалисти от различни професионални области. Повече за проекта и резултатите от него може да прочетете тук.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди