Нагласа за развитие или как да тренираме мозъка, за да учим по-добре?

Може би и преди сте попадали на различни илюстрации, в които главният герой е човешкият мозък, който вдига тежести и се поти. Като педагози, специалисти по ранно детско развитие или просто от позицията на хора, които ежедневно работят с деца, вероятно се досещате от какво са вдъхновени тези забавни колажи.

Концепцията за нагласата за развитие стъпва върху науката за мозъка и неговата пластичност. Мила Иванова, Старши специалист “Развойна дейност и оценка на въздействието” в “Заедно в час”, подбра няколко полезни ресурса от сайта за споделяне на добри практики prepodavame.bg, които разкриват повече информация относно това какво представлява нагласата за развитие, защо е важна за нас и за учениците и как науката за мозъка ни помага да справяме по-добре в училище.  

Мила Иванова, Старши специалист “Развойна дейност и оценка на въздействието” в “Заедно в час”

Специалната селекция от безплатни ресурси на Мила

Нагласа за развитие – как да подготвим учениците за успех? – 4 практически идеи

Тази статия ще ви помогне да разберете дали вашите ученици имат по-скоро фиксирана нагласа или нагласа за развитие. Това разграничение ще ви позволи да адаптирате подхода си, така че да отговорите на индивидуалните потребности на децата. Освен това в нея ще намерите и четири подробно разписани метода с конкретни примери, с които да изградите нагласа за развитие у учениците. 

4 типа ученици и нагласата за развитие

С помощта на този ресурс ще си отговорите на въпроса как да подходите към децата, за да насърчите тяхната нагласа за развитие. Ще научите повече за 4-те типа ученици според усърдието, което показват в час, и как да работите с всеки един от тях по възможно най-ефективен начин. 

Как да накараме учениците да искат да учат сами?

Зад това привлекателно заглавие се крият 5 конкретни стратегии, с които да стимулирате нагласата за развитие в учениците си. Когато децата се убедят, че с постоянство и упоритост могат да подобрят уменията си, сами ще поискат да учат.

Ако наистина искате да включите изграждането на нагласа за развитие в час, трябва да имате предвид няколко основни принципа. Поощрявайте усилията, които полагат учениците, а не крайния резултат. Има ли изобщо “лоша” похвала и кои реплики на учителя насърчават учениците да проявяват нагласата си за развитие ще разберете в статията “Нагласа за развитие – ето къде е ключът към нея”.

Изградете култура на учене в класната стая, която не осмива грешките, а ги приема като възможности за учене и развитие. Страхът от провал, подигравки, слаба оценка или неодобрени от страна на връстниците е парализиращ. Децата не могат да се развиват, ако непрекъснато са под такъв вид напрежение. Статията “Грешките, които допускаме” ще ви покаже как да помогнете на учениците си да анализират грешките си, за да се учат от тях.

Разбира се, няма развитие без предизвикателство. Дори ако следвате всички съвети и препоръки от гореизброените статии, учениците ви няма да се развиват, ако не им давате задачи, които насърчават продуктивното затруднение. Тук Мила е избрала конкретен пример с математиката и насочва вниманието ви към статията “Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?”.

Важна част от учебния процес е и оценяването. Съществуват оценявания, които помагат на децата да изградят нагласата си за развитие. Повече за тях ще научите в статията “7 стратегии за успешно развитие на метакогнитивни умения у учениците”.


Надяваме се тази селекция от разнообразни ресурси, свързани с нагласата за развитие ще намери полезно приложение във вашето училище или класна стая. Още много безплатни статии на различни образователни теми ще намерите на prepodavame.bg.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди