Нели Колева: Успешните професионалисти от практиката имат важно място в училищата

“Успешните професионалисти от практиката могат да бъдат от огромна полза за учениците и достъпът им до училище трябва да се насърчава и улеснява.” Това заяви директорът “Публични партньорства” на фондация “Заедно в час” Нели Колева на конференцията “Професионалното образование и обучение като първи избор”. Събитието, организирано от Министерството на образованието и науката, се проведе на 24 и 25 април в София и е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

По време на речта си Нели Колева представи опита на фондацията от проекта “Нов път за нови таланти в образованието” (NEWTT), по който “Заедно в час” работи с Министерството на образованието и науката, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и 12 партньорски организации от шест държави.

“Заедно в час” работи с професионални гимназии още от създаването си през 2010 г. За това време имахме възможност да опознаем на терен предизвикателствата пред привличането на опитни и мотивирани специалисти като учители в тези училища, но също така да търсим и реализираме редица успешни практики заедно с нашите партньори – учители и директори”, заяви Нели Колева. “Резултатите от международния проект NEWTT са един от най-ярките примери в тази посока и се радваме, че успяхме да споделим опита си от него на този важен форум”, допълни тя.

“Нов път за нови таланти в преподаването” е създаден в отговор на предизвикателствата, пред които е изправена образователната система не само в България, но и в други европейски държави – като недостига на нови преподаватели, неактуализираните програми за обучение и квалификация на педагогическите кадри и недостатъчната практическа подготовка на навлизащите в професията учители. Целта на NEWTT е да апробира иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически специалисти. Първите изводи от проекта сочат, че учителите, които се обучават в иновативни програми, показват високи резултати още в началните месеци на своята работа в училище.

Конференцията “Професионалното образование и обучение като първи избор” беше открита от заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева. Тя посочи, че професионалното образование може да даде умения за работа на всеки, независимо от възрастта и добави, че този тип обучение има както икономически, така и социален аспект. Според нея професионалните училища имат приобщаваща функция и могат да се включат активно в борбата с отпадането от училище.

Цел на конференцията беше да обмени опит от различни държави по темата професионално образование и как то може да бъде атрактивно за учениците.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди