Невен Устов: Успешният учител има ясни цели и никога не спира да се учи

Невен Устов директор Невен Устов е директор на ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, с.Гьоврен, обл. Смолян. Завършва българска филология в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Зад гърба си има 40 години педагогически стаж: 8 – като учител по български език и литература и 32 – като директор на училището. Училището му е един от участниците в проект FIERST.

Тази година ОУ “Пейо Крачолов Яворов” се включва в проект FIERST, чиято цел е създаването на професионални учещи се общности в училище и развиването на умения на 21 век у учениците. Защо се включихте в проекта и какво очаквате да постигнете с участието си?

За мен и за моя екип от педагогически специалисти включването в проект FIERST е предизвикателство с целенасочено изграждане на нагласи у самите нас за постоянно усъвършенстване на умения, които да изградим и у нашите ученици. Осъзнавам нуждата от професионално развитие и подкрепа в рамките на училищния екип. Той трябва да бъде подготвен за нуждите на новото време. Създаването на училищни учебни общности ще даде тласък за професионално развитие и подкрепа на всички колеги.

Отвъд участието Ви във проекта, какво очаквате да постигнете в партньорство със “Заедно в час”?

“Заедно в час” предоставя прекрасни възможности за надграждането на един учител. Възможността всяко училище самостоятелно да си да си избере умение, по което да работи, позволява на партньорите да се запознаят с уменията и на другите училища, и да продължат да ги развива в дългосрочен план.

Ако трябва да опишете училището, което ръководите, с три думи, какви биха били те?

Ако трябва да опиша училището, което ръководя с три думи, то те са традиции, приемственост и иновации. 

Какво прави един учител успешен?

Много са нещата, които правят един учител успешен. Успешните учители имат ясни цели. Те имат усет какво би постигнал един ученик в образователната си дейност. 

Успешният учител търси интересни привлекателни и разнообразни методи в деликатно съотношение с традиционните форми на преподаване. Успешният учител никога не спира да се учи. Самоусъвършенстването и квалификацията спомагат за отличното овладяване на тънкостите в професията. Той е емоционално интелигентен. Благодарение на своята емпатия разбира нуждите на учениците и реагира адекватно, без да бъде заблуден от фалшиви емоции.

Учителската професия не трябва да се чувства като натоварване, а като забавление и удовлетворение. Такъв учител е вечно уважаван, почитан и обичан от учениците.

А по какво се познава, че един директор е успешен?

За успехите на един директор се познава по дирята, която оставя след себе си. Не може да степенуваме по важност качествата, които правят един директор успешен. Толерантността, личният пример, позитивността, правилно делегиране на права и отговорности – това са все качества на успеха.

Но е много важно директорът на училището да работи постоянно с хората около себе си, като ги “сканира”, за да разбере кой какъв е и кое го мотивира. Всеки има своя собствена индивидуалност и трябва да се подхожда внимателно и човешки с всеки един учител.

Не на последно място, важно е и стратегическото мислене. Да цени времето и да гледа  с няколко стъпки напред, като създава адекватни условия за работа на всеки учител за постигане на качествени и ефективни резултати в училището.

Учил съм три поколения и се гордея с това, че заедно с всички учители, които са минали през училището сме запазили човешките ценности у нашите възпитаници.


Прочетете още интервюта с директори партньори тук

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди