Училищните директори имат нужда от ясна структура и пространство за въвеждането на нови управленски практики

Четири столични директори споделиха своя опит от изпробването на нови управленски практики по време на онлайн конференцията “От визия към резултати” 

Директорите имат нужда от ясна структура, какво кога и как да изпробват, пространство за осмисляне и обсъждане на предприетите действия и партньор, с който да обсъждат дали това, което изпробват, работи за тях и как могат да го направят по-ефективно. Това са част от основните изводи, които споделиха четири столични директори от опита си при въвеждането на нови управленски практики за осъществяване на целенасочена училищна промяна. Това се случи по време на онлайн конференцията “От визия към резултати”, която се проведе на 29 октомври и беше посетена от над 100 участници от цялата страна.

Директорите на столичните 106 ОУ “Григорий Цамблак”, 90 СУ “Ген. Хосе де сан Мартин”, 159 ОУ “Васил Левски” и 156 ОУ “Васил Левски” споделиха своя опит, след като преминаха през пилотна програма за изпробване на различни управленски практики, с които да постигнат по-ефективно промяната, към която се стремят в своите училища. Програмата е част от втора фаза на проект “От визия към резултати”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на програма Европа 2020 на Столична община в партньорство с фондация “Заедно в час”.

Какво съдържа програмата “От визия към резултати”

Програмата стъпва на световните теориите за изграждане на управленски капацитет и надгражда фаза едно на проект “От визия към резултати” от 2019 г, когато всяко от училищата изпробва специфичен подход за повишаване на ефективността си в избрана посока. С помощта на фондация “Заедно в час”, която прилага предложените управленски подходи в своята работа, директорите успяха да ги въведат и изпробват, а впоследствие и да адаптират съобразно своя контекст и нужди.

В рамките на заложените дейности директорите получават специални имейли-мисии с конкретни управленски стратегии, насоки за прилагане, провеждат съвместни срещи и могат да работят по двойки, за да въведат и осмислят всяка от предложените практики. Всички виртуални гости на финалната конференция за проекта на 29 октомври успяха да се запознаят с опита на всеки един от директорите и четирите мисии.

Наученото от директорите

от визия към резултати директори на конференцията
Четирите директорки по време на представянето на Фаза 1 “От визия към резултати” заедно с д-р Нели Колева, ръководител “Стратегически партньорства” в Заедно в час

Според г-жа Емилия Иванова, директор на 90 СУ, саморефлексията на директора (отделянето на специфично време за осмисляне) е една от основните стъпки за промяна в училище. Тя лично е открила голям потенциал в този подход и смята, че значително е подобрил ефективността й в професионален и личен план.

“Саморефлексията може да помогне за промяна на разногласието в нагласите в колектива и да доведе до по-добра комуникация. Когато включим по-голямата част от колектива в осмислянето си и направим задълбочен анализ, можем да предприемем по-ефективни действия за промяна.”, споделя още г-жа Иванова.
“Всеки прави грешки и като директор, трябва да се вслушваме много добре в своите екипи. Много е трудно за колегите да ни дават негативна обратна връзка, затова е нужда подготовка на колегата да го запознаем с модела за даване на ефективна обратна връзка и каква е целта.”, сподели един от ценните уроци, които е извела от проекта, г-жа Ирена Милева-Цукева, директор на 106 ОУ “Григорий Цамблак”.

От другата страна, когато на директора се налага да дава обратна връзка на своите колеги е важно да бъде искрен и добронамерен и предразположи отсрещната страна да чуе и приеме споделеното. Това е един от уроците на г-жа Илка Стоименова, директор на 159 ОУ “Васил Левски” в кв. Челопечене.

За директорката на 156 ОУ “Васил Левски” в кв. Кремиковци г-жа Коринова проектът е позволил да осъзнае в колко мотивиран екип от учители работи.

“С изпълнението на мисията си припомних колко е важно е директорът да е близо до екипа. Макар да сме много заети и да търсим начини да пестим време, много е важно да поощряваме и да казваме хубавите неща, които се случват. Тези хубави неща, се връщат при теб.”, допълва тя.

Вижте видео записи от работните сесии на всеки от директорите, посветени на различна мисия в проекта:

Местната власт като проводник на възможности за учене и споделяне

По време на панелната дискусия на форума се открои мнението, че много полезни за директорите е била съвместната работа и възможността да работят заедно по общи предизвикателства.

“Столична община трябва да създава още такива програми и възможности за обмяна на опит. Представям си, че по региони ще е страшно полезно – работим с едни и същи деца, имаме сходни предизвикателства,” коментира г-жа Илка Стоименова, директор на 159 ОУ “Васил Левски”
“Общините имат роля в това директорите да се чувстват подкрепени и да дават пространство на директорите за структурирани дискусии. Опитът ни със Столична община и този проект доказва именно това, че когато работим заедно – регионални власти, училища, граждански сектор, заедно можем да обменяме много повече информация и да постигнем резултати, които значително подобряват преживяването на учителите и учениците в училище”, обобщава Радостина Бойчева, ръководител на програмата и специалист “Регионално развитие” във фондация “Заедно в час”.

Тя също обяви, че на база на проекта “Заедно в час” ще бъде разработена специална програма за развиване мениджърския капацитет на директорите в 10 стъпки/10 седмици, която ще бъде отворена за училища и директори от цялата страна. За четирите столични училища програма “От визия към резултати” пък ще продължи с обучения за фондонабиране заедно с общността и създаване на дългосрочна училищна стратегия.


Научете повече за резултатите от Фаза 1 на проект “От визия към резултати” тук

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди