Пенка Трандева – Рибарска: Училището го правят учениците, родителите и техните учители

Г-жа Трандева-Рибарска дава интервю за училищното радио на СУ “Христо Смирненски”

Целият педагогически трудов стаж на Пенка Трандева – Рибарска е свързан със със СУ „Христо Смирненски”: първоначално като учител по биология и здравно образование в периода 1990 г. – 2005 г., а от 2005 г. досега като директор на училището. 

Цялостната ѝ дейност като директор е свързана с работа в посока повишаване на интереса и мотивацията на учениците за учене,  взаимодействие с родителите с цел повишаване на посещаемостта на учебните часове и по-висока ангажираност на самите родители по отношение образованието на техните деца. 

Присъдени са ѝ следните отличия и награди:

  • 2008 г.  Почетно отличие „Неофит Рилски” от Министерство на образованието и науката;
  • 2010 г. Грамота за дългогодишен и професионален принос за създаване и утвърждаване на НУС към КНСБ;
  • 2014 г. Почетно отличие „Неофит Рилски” от Министерство на образованието и науката;
  • 2014 г. Почетен плакет „Анастасия Тошева“ от Община Стара Загора за високи постижения в образователната система.

СУ “Христо Смирненски” е първото партньорско училище на “Заедно в час” в област Стара Загора. От 2013 година насам 8 участници в програмата са започнали преподавателския си път във Вашето училище. Как решихте да станете наш партньор и какво Ви мотивира да продължавате да работите с нас и да подкрепяте учителите по програмата в първите им стъпки в професията?

СУ “Христо Смирненски”, Стара Загора е първото училище в югоизточна България, което започва работа по програмата “Заедно в час” през 2013 година. Основната причина да кандидатстваме по тази програма е да включим още един инструмент за засилване на интереса на учениците към ученето, повишаване на резултатите от обучението и най-вече разчупване на стандартния модел на преподаване. Голяма част от нашите ученици са от затруднени в социално-икономическо отношение семейства и имат нужда от допълнителна подкрепа, за да постигнат успех, затова привличането на квалифицирани, мотивирани, с позитивно мислене, комуникативни, високоотговорни и енергични млади хора, които да прилагат иновативни подходи в работата си, е от особено значение за нас. Разчитаме, че по програмата се прави подбор между хиляди кандидати и в училище попадат най-добрите учители. В основата на нашето решение да работим по програмата „Заедно в час“ стои и опитът на учителския колектив в работата по проекти, което е елемент от цялостната визия на училището ни, а учителите ни пък са отворени към наставничество и подпомагане на новоназначени млади учители , които да продължат тяхната мисия. 


Подайте заявка за учител от програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”, за да работите и вие с мотивирани, активни и взискателно подбрани нови учители.


През последните две години в Стара Загора се провежда и регионален форум за обмен на добри практики, организиран от РУО – Стара Загора и „Заедно в час”. Какви са Вашите впечатления от тази инициатива? Какво мислите за този формат, чиято цел е да даде пространство за обмен на работещи практики между директори, учители, държавни и общински институции, бизнес и НПО сектор?

Считам, че форумът за обмен на добри практики, организиран от РУО – Стара Загора и „Заедно в час” е полезен за участващите страни. Там може да се види нещо по-интересно, нещо различно, което след това да се приложи в работата с учениците. На последния форум от наша страна беше представена добра практика „Включването на учениците в извънкласни дейности като метод за привличане и задържане в училище“, която предизвика голям интерес и продължи в сътрудничество с колеги от други населени места.

Как изглежда училището на Вашите мечти?

Училището го правят учениците, родителите и техните учители. Затова си пожелавам мотивирани и добронамерени ученици, заинтересувани родители, висококвалифицирани, строги, но справедливи преподаватели, които работят заедно и успешно за постигане на общата цел – интелигентни, умни, трудолюбиви млади хора, които да се реализират успешно в живота. Училището на моите мечти е това, в което професията ще е хоби за учителите, а за учениците – удоволствие да бъдат в него.

А какви са мечтите Ви за СУ “Христо Смирненски”?

Училището ни не е далеч от моите мечти – имаме уютни, топли и приветливи класни стаи. Учителите имат много опит в работата с деца билингви. Под вещото им ръководство учениците участват и печелят много конкурси на общинско, национално и международно ниво в областта на спорта, изобразителното изкуство, литературата. Можем да си пожелаем по-високи резултати и по другите общообразователни предмети.

По какво се познава, че един директор е успешен?

Да си в лидерска позиция не е лесна работа, но затова пък е много отговорна. Най-важното е да се изгради един здрав колектив от можещи, отговорни и с добра квалификация преподаватели, които да работят всеотдайно и ежедневно за образованието и възпитанието на своите ученици, да се създаде приемственост между поколенията, която да продължи традициите.


В СУ “Христо Смирненски” има училищно радио, което цели да насърчава интереса към българския на деца с различен майчин език. Прочетете вдъхновяващата история на младите журналисти от радио “Междучасие” тук


Научете повече и подайте заявка за учител по програма “Нов път в преподаването” тук.


Вижте и видео с учителката по английски език Богдана Денчева, която преподава в старозагорското училище между 2015-2017 г. 

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди