Заедно в час търси училища партньори до 15 юни

Училища от 13 области на България могат да подават заявки за учители по програма Заедно в час до 15 юни на сайта www.zaednovchas.bg/for-schools/.

Неправителствената организация търси училища партньори в областите Враца, Велико Търново, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, София град, София област и Стара Загора.

В заявките за партньорство със Заедно в час училищата могат да попълнят както сигурните позиции, за които ще имат нужда от учители от септември 2017 г., така и позиции, които все още не са сигурни и ще бъдат потвърдени на по-късен етап.

Заедно в час работи с общински и държавни училища, в които ръководствата посрещат многобройните предизвикателства в класните стаи с осъзната отговорност и въпреки трудностите непрекъснато търсят нови пътища за успеха на своите ученици. Организацията иска да си партнира с училища, в които участниците по програмата могат да бъдат най-полезни на учениците, училищния колектив и местните общности. Това са училища, в които учениците срещат затруднения с усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система. Въпреки това учителските колективи на тези места не спират да работят упорито и целенасочено, за да осигурят качествено образование на всяко дете.

Допълнителна информация за Заедно в час и кандидатстването за училища партньори можете да намерите на www.zaednovchas.bg.

През настоящата учебна 2016/2017 г. Заедно в час си сътрудничи успешно с 88 партньорски училища в 10 области на страната. От следващата година за първи път организацията планира да работи и с училища в регионите на Велико Търново, Плевен и Сливен. От 2010 година насам през програмата са преминали 119 учители, а 70% от тях в момента продължават да са ангажирани в сферата на образованието. За учители по програмата тази година кандидатстваха повече от 2200 души от цялата страна.

Основна мисия на Заедно в час е преодоляването на образователното неравенство в България и осигуряването на качествено образование за всяко дете. За целта организацията привлича, обучава и подкрепя в рамките на две години социално ангажирани, успешни специалисти извън сферата на образованието, които да станат учители и да променят живота на децата, с които работят. Участниците в програмата работят целенасочено, за да мотивират учениците да постигат по-добри резултати и да развиват потенциала си. Те са готови да преподават в малки населени места, където най-трудно се намират преподавателски кадри, и така дават достъп до качествено образование на деца в нужда. По време на двугодишната програма на Заедно в час участниците получават целенасочено обучение и подкрепа за своята работа в училище. Те допълнително развиват своите професионални и личностни качества, което ги подготвя да бъдат успешни лидери в образователната система и обществото. В обучението и придобиването на педагогическа квалификация на участниците в програма Заедно в час си партнира с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Организацията работи успешно и с редица други публични партньори в сферата на образованието – Министерството на образованието и науката, регионалните управления по образованието, синдикалните учителски и директорски съюзи, много други неправителствени организации и институции на местно и национално ниво.

Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди