Пет училища партньори на Заедно в час са селектирани за програма „Едно училище за всички“ – фаза 2

Половината от училищата във втора фаза на програма „Едно училище за всички“ на Центъра за приобщаващо образование (ЦПО) са настоящи училища партньори на Заедно в час. След селекция в три етапа в програмата ще се включат общо 10 училища. В пет от тях работят учители по програма Заедно в час. Това са: СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище; 156  ОУ „Васил Левски“, гр. София, кв. Кремиковци; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница , обл. Ловеч и 97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София.

ЦПО ще работи с избраните училища за изграждането системен подход, който да помогне на училищата да организират своите ресурси и организационно-управленски процеси така, че училището да стане приобщаващо. В програмата са въвлечени всички членове на училищната общност – деца, учители, директори, специалисти и родители с цел постигане, а проектът продължава в периода в периода 2016 г. – 2019 г.

През втората фаза на програма „Едно училище за всички” ЦПО ще се фокусира върху изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища партньори и с по-широк географски обхват. За първи път заедно екипите от новите училища ще се срещнат на пилотно обучение, което ще се проведе от 28 и 30 април 2017 г. в Пловдив. Към събитието ще се присъединят и представители на училищата от първа фаза на програма „Едно училище за всички“. В нея беше включено също училище-партньор на Заедно в час – 202 ОУ “Христо Ботев” в с. Долни Пасарел.

Повече за проекта, който се осъществява с подкрепата на фондация “Америка за България”, може да научите на сайта на ЦПО.

Не пропускайте също да научите повече за национална кампания Дни наприобщаването 2017 от 5 април до 27 май 2017 г., която включва три конкурса:

За ученици: „Учителят, който обича всички“

За учители: „ Приобщаващи практики в класната стая“

За училищни екипи/учители/директори: „Практики за приобщаване на широката общност към училищния живот“

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди