Професионалните учебни общности превръщат учителите от “индивидуални мисионери в колективни визионери”

И помагат за развиването на уменията на 21-ви век в класната стая

Това са два от изводите, споделени от самите участници по време на финалната конференция в рамките на проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST). 300 учители, директори и образователни експерти се включиха в събитието, което се проведе изцяло онлайн в платформата zoom на 22 юни 2020 г. и беше излъчено на живо във фейсбук.

Вижте запис от откриването и първия дискусионен панел тук!

Не само да се подкрепят, но и да учат все повече един от друг 

Гергана Ефремова, ръководител на проект FIERST от страна на “Заедно в час”, откри онлайн конференцията със специален поздрав за учителите от 26 училища, участници в проекта:

Те имаха смелостта да излязат извън зоната си на комфорт и се предизвикаха с цел да бъдат максимално полезни на своите ученици. Вярвам, че работейки в професионални учебни общности, те намериха възможност не само да се подкрепят, но и да учат все повече един от друг.

Председателят на Синдиката на българските учители, д-р Янка Такева, припомни на участниците, че “всяка политика в образованието има една основна цел, която е изключително важна: създаването на мотивация, екипност и лидерство не само в педагогическите колективи, но и в класовете сред децата и учениците.” СБУ е асоцииран партньор на проекта.

Благодарности за положените усилия и призив да работят с хъс и занапред отправи още Лазар Додев, Главен експерт в Дирекция “Организация и контрол” и ръководител на проекта от страна на МОН.

“В рамките на проекта разглеждахме професионалните учебни общности като училищна структура – поредица от професионални срещи между учители, които се случват регулярно и на които се обсъждат разнообразни въпроси, свързани с развиване на уменията на учениците. Концепцията за изграждане на умения в проект FIERST е, че те не се развиват преди, след или вместо предметното знание. Напротив, те се развиват по време на усвояване на предметно знание от учениците чрез целенасочена работа, диагностициране на нивото, дейности, които подкрепят развиването на съответното умение и дейности, които измерват напредъка в развитието на това умение”, сподели Кристина Николова, един от водещите обучители по проект FIERST и възпитаник на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. Тя беше модератор на първата панелна дискусия с фокус върху професионалните учебни общности. 

Панелисти в дискусията бяха представители от 18-те участници в проекта през учебната 2019/2020 година. 

От индивидуални мисионери в колективни визионери

“Най-ценният ресурс, който учителите имат, е това да могат да разчитат един на друг.” 

Думите на американския педагог Робърт Джон Миан бяха припомнени от Амиде Драгутева, учител в ОбУ “Св. Климент Охридски”, село Дебрен, обл. Благоевград. За учителите в Дебрен най-ценно е, че посредством работата в ПУО са се научили да приемат обратната връзка и мнението на колегите си като източник на полезна информация, а не като критика. Успели са да привлекат и родителите в общата им цел – щастливи и успели в живота деца. 

Според Ирен Кълвачева от ОУ “Гео Милев” в село Белозем пътешествието за екипа в нейното училище е започнало плахо, но с течение на времето учителите са придобили смелост да споделят открито професионалните си предизвикателства, постижения и добър опит. В резултат на това екипът се е сплотил и се е обединил около обща мисия и визия. Г-жа Кълвачева предизвика гостите на конференцията да създадат професионални учебни общности и в своето училище, ако искат “от индивидуални мисионери да станат колективни визионери”.   

Директорката на ОУ “Антон Страшимиров” в с. Бохот (плевенско) Теменужка Христова посочи, че работата в ПУО е ефективна само, когато се гради върху основа на взаимно доверие. Учителите от Бохот са осъзнали колко е важно учителят да учи и да се развива постоянно, тъй като личният пример е най-красноречив за учениците. Подкрепа за това твърдение дадоха и останалите панелисти, като поясниха, че дори предпочитат да се наричат професионална учеща се, а не учебна общност, за да акцентират върху непрекъснатия и динамичен процес на развитие. Панелистите откроиха и тезата, че човек учи най-добре, когато е поставен в активна равнопоставена позиция и има възможността да съпреживява случващото се. 

Дистанционното обучение несъмнено се е отразило на работата в ПУО, но учителите са проявили гъвкавост и изобретателност, за да се справят с предизвикателствата. Лидия Бакалска от СУ “Любен Каравелов” в Пловдив сподели например детайли за впечатляващата стратегия на училището, която включва създаването на специален сайт, посветен на проекта, в който се качват всички материали, ресурси и оперативна информация, FIERST група във вайбър, Google Calendar за следене на графика и организиране на срещи, Google Meet за провеждането на срещите и споделени файлове в Google Drive за тяхната подготовка. Фатме Урук от ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в село Гьоврен, община Девин, пък разказа как са организирали онлайн открити уроци по математика и по история с помощта на Google Classroom. 

Можете да намерите добрите практики, споделени на конференцията и на prepodavame.bg

Как се изграждат умения на бъдещето?

Освен работата, която изисква създаването и ефективното функциониране на ПУО в училище, тази учебна година учителите се фокусираха и върху развитието на избрано от тях умение на 21-ви век в класната стая. 

Кое умение са избрали за своето училище, защо и чрез какви дейности са го развивали можете да видите в тази интерактивна галерия с постери и презентации

Освен онагледяване на добрите практики с помощта на постери и презентации, четири от училищата в проекта организираха и работилници за гостите на конференцията. Работилните позволиха на публиката участва активно в процеса и да съпреживее представената добра практика по метода “учене чрез правене”. Ето и детайли:

  • Работилница “Изследователи на емоции” на Първо ОУ “Георги Бакалов”, Стара Загора – учителите представиха част от стратегиите за развиване на емоционална интелигентност, приложени в час. Участниците в работилницата имаха възможността да научат за тези практики чрез преживяването им и получиха достъп до ценни идеи и интересни ресурси, доказали своята ефективност в интегрирането на дейности, развиващи емоционална интелигентност в клас. 
  • Работилница “Как развиваме емоционална интелигентност у учениците” на ОУ “Антон Страшимиров”, с. Бохот – Участниците в тази работилница “преживяха” няколко техники за развиване на емоционална интелигентност, които учителите в с. Бохот са прилагали в класните си стаи през настоящата учебна година и обсъдиха как техниките биха могли да се адаптират за работа в различна среда. 
  • Работилница “Развиване на умение за работа в екип в учениците” на СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат – Работилницата представи практиката “Синкуейн”, подходяща както за начален курс, така и за часовете по чужд език. В практиката “Синкуейн” работата в екип незабелязано се интегрира в нормалната учебна дейност без да затормозява процеса на усвояване на учебно съдържание. “Синкуейн” развива едновременно четивна и писмена грамотност, творческо мислене и работа в екип. И всичко това, докато учениците се забавляват и учат.
  • Работилница “Работата на ПУО в условията на електронно обучение” на СУ “Любен Каравелов” – Участниците в работилницата излязоха от нея с добри практики, които да приложат в своето училище. Екипът представи работата на ПУО, поставяйки участниците в различни ситуации. Чрез разрешаването на съответните казуси се демонстрира развиването на умения у самите членове на професионалната общност. 

Екипите на 18-те училища в проекта са единодушни, че не биха се справили без подкрепата на обучителите в проекта, предоставените ресурси и възможността да обменят опит с колегите си от останалите училища. Обучителите в проекта са възпитаници на програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” с богат опит както като учители и експерти в различни организации в образованието.

Част от обратната връзка, споделена от вдъхновените гости

Повече информация за уменията на 21-ви век, как се развиват в класната стая и много други полезни ресурси, вижте на prepodavame.bg. Сайтът е създаден като платформа за споделяне на добри практики около проекта, но ще продължи развитието си и след това, за да бъде максимално полезен на учителите в България

Повече за проект FIERST:

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор. 

Проектът е финансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 3 и се осъществява паралелно в 5 европейски държави – България, Румъния, Естония, Великобритания и Швеция. В първата фаза на проекта се включиха близо 80 учители от осем училищни екипа от различни области на България, а през втората учебна година в проекта участваха 18 училища от цяла България. Те преминаха през обучения и бяха подкрепени в развиването на професионални учебни общности в своите училища. 

Повече за проекта прочетете тук и тук.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящето съдържание не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди