“Заедно в час” стартира нова програма за цялостна подкрепа на училищни екипи

Обучение по проект FIERST с училищни екипи на 18 училища от цялата страна

Новата програма “Училища за пример” ще осигурява подкрепа и развитие на училищни екипи, готови да работят за успеха на всяко дете

“Заедно в час” стартира нова програма “Училища за пример” за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. Тя цели да помогне на училищата в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик.

ПРОГРАМАТА

Програмата е двугодишна и се състои от две неразделни части: курс Лидерство в училище и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа.

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на “Заедно в час”.

ЕКИПЪТ

Обученията се водят от отдадени професионалисти с опит в преподаването и подкрепата на учители. Всички те споделят убеждението, че именно хората в класната стая са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование и подкрепа. Ръководител на екипа е Ивелина Пашова, възпитаник на “Заедно в час” от първия випуск учители на програмата. Тя има богат опит опит като учител, зам.-директор и обучител на училищни екипи.

Участниците в „Училища за пример“ се присъединяват към голяма общност от педагози, които са решени да работят заедно за системна промяна в името на това да осигурят качествено образование за всяко дете в училище. Обученията в програмата са включени в регистъра на Министерството на образованието и науката. Всички педагогически специалисти, които ги завършат успешно, получават квалификационни кредити.

Траян Траянов, изпълнителен директор

“Бизнесът счита за естествено старши мениджърите да имат MBA и постоянно да надграждат уменията си за работа с хора. Над определен размер фирмите в частния сектор привличат специалист по човешки ресурси в екипа си и влагат средства в програми за обучение и развитие на екипа.

Училищните колективи имат нужда от същата подкрепа, особено при високите очаквания, които обществото ни поставя към тях: да възпитават и да се грижат за всички деца така, че един ден те да движат напред общността, икономиката и пазара на труда.

В разработването на новата програма се водим от вярването, че инвестицията в хората е решаващият фактор за успеха на всяко начинание”, споделя Траян Траянов, изпълнителен директор на “Заедно в час”. 

Първите училища, които ще се включат в програмата ще започнат работа през есента. В момента тече подборът на участниците.

Планира се изпълнението на програмата да бъде оценено от външен изследователски екип, а веднъж изпробван и утвърден, моделът ще бъде достъпен за скалиране от МОН и образователната система.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди