Как се създават предприемачите в Разград

Извънкласният проект “Лудогорска среща” провокира ученици от три училища в Разград и Кубрат да развиват предприемачески умения с проекти, полезни за обществото

Ина Танчева и Евгений Лазаров, двама от организаторите на лудогорските събития за ученици

“Предприемачът има за цел да избере тази идея, която има най-голям потенциал да се реализира като продукт или услуга за други хора. След като е направено това, предприемачът се фокусира върху изпълнение на идеята. По пътя той прави и доста грешки, но това, което е важното, е да се опита да се учи от тях, да ги анализира”, разказва Ина Танчева, изправена пред повече от 50 души в историческия музей Абритус в Разград.

“Сега ще се разделим в екипи и всеки ще получи комплект карти на успеха и провала, които ще трябва да анализирате и да разделите на две купчинки – успешни и неуспешни проекти. След това ще аргументирате и своя избор”, продължава инструкцията учителката.

В групи от по седем души, наредени в кръг, участниците в събитието започват нетърпеливо да шумолят и да обсъждат. В материалите, които са получили току що, са описани реални продукти и съществуващи услуги. Сред тях са Google Glass, Sony Walkman, AirBnB и други. В следващите минути всеки екип оживено споделя и на моменти стига дори до спорове. С помощта на своите ментори все пак стигат до консенсус и анализират наличната информация, като отговарят на въпроси като “Има ли хора, които наистина се нуждаят от такава услуга или продукт?” или “Биха ли били мотивирани да платят за такава услуга или продукт?”.

Обединени в името на учениците

Това не е част от скъпо обучение в лидерска програма за регионални предприемачи, а извънкласният проект “Лудогорска среща” на трима учители от програмата на “Заедно в час” в област Разград. А всички участници в инициативата са ученици от 5. до 11. клас, които учат в професионалните гимназии “Шандор Петьофи” и “Станка Николица Спасо-Еленина” в Разград и СУ “Христо Ботев” в Кубрат.

Още в началото на учебната година учителите Ина Танчева, Евгений Лазаров и Кристиян Димитров започват проекта като възможност да подкрепят допълнително своите ученици. Целта им е да им помогнат да развият ключови професионални умения, така че да бъдат по-успешни и осъзнати за собственото си бъдеще.

Тримата учители преподават на ученици на различна възраст, с различни интереси и социално-икономически профил. Въпреки това те разпознават общи критични нужди, които искат да адресират през проекта: ниска мотивация и липса на увереност в собствените възможности, липса на нагласата “аз мога”, липса на постоянство и упоритост, нужда от подобряване на уменията за работа в екип, комуникационните и презентационни умения.

През “Лудогорска среща” учителите се стремят да провокират по алтернативен начин младежите да обърнат също внимание на общностите, в които живеят, и да създадат проекти, които да бъдат полезни за хората от техните населени места, училище или регион. А през тяхното осъществяване да си повярват повече, че от тях зависи промяната, която искат да видят в средата около тях.

Пътят към промяната в три събития

Учениците работят по време на второто събитие в музея Абритус

За да изпълнят тези високи цели, учителите организират три големи събития. На тях учениците от трите училища се събират и работят заедно, за да се учат, споделят и преживяват. През останалото време всяка група ученици работи по собствен мини проект с подкрепата на ментор – възрастен с разнообразен опит, който ги подкрепя с насоки, мотивация и съвети. На всяко от големите събития учениците надграждат с различни техники и умения, да получат обратна връзка от другите ученици и външни гости.

По време на първото събитие през есента учениците се запознават и дефинират конкретно темите и мини проектите, по които ще работят през следващите месеци на годината. В рамките на половин ден те научават повече за различни техники за мозъчна атака, генериране на идеи и креативно мислене. А големите теми, около които се оформят техните проекти, са гражданска активност, културно наследство, STEM, лидерство и кариера и спорт, здраве и устойчиво развитие.

След няколко месеца подготовка и усилена работа с менторите на 18 април се провежда и второто Лудогорско събитие под мотото “Единството – нашата сила”. Основни акценти на срещата са маркетинговото проучване, анализът на възможностите и краткото представянето на идеите под формата на elevator pitch за различните проекти.

Учениците имат възможност да провокират собственото си мислене за проектите, като ги сравнят с примери за успешни и неуспешни продукти и услуги от цял свят, да изготвят собствени матрици за анализ и да преосмислят първоначалните си идеи.

Събитието се проведе в интерактивния музеен комплекс Абритус, което позволи на учениците да се впуснат и в ролите на “Музейни детективи” и да приключенстват в откриването на любопитни и интересни факти и артефакти от историята на своя регион.

В края на май предстои и третото събитие, което ще затвори кръга на проекта. То ще позволи на учениците, менторите и учителите да покажат финалния резултат на своите мини-инициативи, но и да обсъдят какво им е било най-полезно, какво са научили за себе си и за осъществяването на проектите и какво предстои от тук нататък.

Проектът “Лудогорска среща” е по инициатива на тримата учители, но се осъществява с подкрепата на много хора. Сред тях са директорите и екипите на трите училища, менторите, които доброволно работят с учениците, “Амилум България” ЕАД, г-жа Диана Славова и други местни партньори.

“Заедно в час” в област Разград

В Разградска област в момента като участници в програмата на “Заедно в час” преподават четирима души, а трима възпитаници продължават да работят като учители в региона.

През годините възпитаници на “Заедно в час” са организирали и други разнообразни инициативи и програми за учениците – клуб по финансова грамотност, учебни ескейп стаи, летни училища и др. Дългогодишен корпоративен партньор на програмата в региона на Разград е и “Амилум България” ЕАД. “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”, която целенасочено инвестира в региона на Разград през проекти в различни сфери.


Вижте още снимки от събитието:

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди