Над 50 училища в Разградско ще обсъждат добри практики за мотивиране на учениците на регионален форум

обучение по проект FIERST

Форумът “С желание на училище!” се провежда за първи път и е организиран от РУО Разград и учители по програмата на “Заедно в час” 

обучение по проект FIERSTРегионален форум “С желание на училище!” ще събере учители и директори от област Разград за споделяне на работещи практики за мотивиране на учениците да посещават училище с желание. Събитието ще се проведе на 6 ноември (сряда) от 12:30 ч. в Професионална гимназия по икономика “Робер Шуман” в гр. Разград. В него ще вземат участие представители на над 50 училища от региона. Организатори на форума са Регионално управление на образованието в гр. Разград съвместно с фондация “Заедно в час” и участници и възпитаници на програмата от областта.

Целта на събитието е да даде пространство за обмяна на опит и стратегии за трайно повишаване на мотивацията на учениците – едно от предизвикателствата, които учителите често споделят, че срещат в практиката си. Форматът предвижда разнообразни работилници, подготвени от самите училища. Програмата за деня е разделена на две части като във всяка една от тях гостите имат възможност да избират измежду шест паралелни едночасови работилници. 

Сред темите са:Как създаваме среда, в която учениците разбират какво и защо очакваме от тях”; “Как да създадем класни стаи, в които учениците работят упорито”; “Как учениците да виждат приложението на това, което изучават в училище”; “Как да засилим интереса на децата към училищния живот”; “Какво ни помага да работим ефективно с родители”; “Как включихме семействата в подкрепата на децата” и др.

“Събитието е продължение на целенасочените усилия на РУО Разград да подкрепя училищата да повишават ефективността си и да достигат до всяко дете. На форума ще си дадем пространство да осмислим какво наричаме “мотивирани ученици”, какви причини стоят зад мотивацията на децата и какъв опит вече има в областта. Надяваме се заедно с всички участници да създадем традиция за обмяна на опит и подкрепа. А ефектът от тях да е видим в резултатите на учениците и активното им участие в обществения живот на региона в бъдеще.”, споделя Радостина Бойчева, специалист “Регионално развитие” във Фондация “Заедно в час” и съорганизатор на форума.

Пълната програма за събитието може да разгледате тук.

“ЗАЕДНО В ЧАС” В РАЗГРАД

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“, а дългогодишен партньор в региона на Разград е “Амилум България” ЕАД. 

Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. “Заедно в час” работи с училища партньори в област Разград от 2015 година. През настоящата учебна година седем учители и възпитаници на програмата за професионално и лидерско развитие преподават в областта в три училища в гр. Разград, гр. Кубрат, с. Езерче и с. Дянково. 

Три училища от областта са участници и в европейския проект FIERST, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално ниво.

Това са ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Езерче, СУ “Христо Ботев”, гр Кубрат, и НПТГ “Шандор Петьофи”, гр. Разград. 


Прочете и историята “Как се създават предприемачите в Разград” за едно от събитията, които организират учители и възпитаници на “Заедно в час” в региона.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди