Алтернативните начини за педагогическа квалификация привличат успешни специалисти, които иначе не биха станали учители

Програмите са част от проект “Нов път за нови таланти в преподаването”, по който водещ партньор е “Заедно в час”

По-гъвкавите начини за педагогическа квалификация привличат към професията успешни завършили студенти и професионалисти от други сфери, които не биха станали учители през традиционните форми на обучение. Това позволява в образователната система да влязат хора с разнообразен опит, които да подкрепят училищата да се справят с предизвикателствата в работата им. Това беше един от основните изводи, обсъден на събитието за споделяне на резултатите от проекта “Нов път за нови таланти в преподаването” (NEWTT) в началото на декември в Брюксел. “Заедно в час” е водещ партньор в NEWTT и работи по него заедно с Министерството на образованието и науката и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Събитието събра представители на Европейската комисия и Европейския парламент, на университети и училища, на гражданския и публичния сектор. Те обсъдиха как новите начини за учителска квалификация могат успешно да допълнят традиционните програми и да допринесат за по-добро образование на учениците. Особено важни са те в контекста на учениците, които идват от по-непривилигерована среда.

Участници в проекта са 15 организации от пет държави

Целта на NEWTT е да потърси решение на някои от проблемите, които срещат редица европейски държави през последните години в образоавнието. Сред тях са недостиг на учители, недостатъчна практическа подготовка на бъдещите педагози, ранно напускане на професията и неспособност на училището да посрещне нуждите на съвременните ученици. Участници в проекта са 15 организации от пет държави – България, Баския регион в Испания, Австрия, Румъния и Латвия. Проектът се реализира по Ключова дейност 3 (експериментални политики в образованието) на програма Еразъм + на Европейската комисия.

Срещата беше открита от генералния директор на Генералната дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ Темис Кристофиду и българския евродепутат Ева Майдел. Зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева подчерта в речта си, че българското правителство инвестира сериозно в образование и обучение на учители, а в момента работи и по нови политики, които да подкрепят новите начини за учителска квалификация.

Програмите включват взискателен подбор, засилено практическо обучение в реална училищна среда, обучение по нови дисциплини

В рамките на NEWTT в България и останалите страни участници се реализират иновативни магистърски програми за придобиване на професионална квалификация “учител”. Те дават възможност към професията да се привлекат и обучат специалисти от различни области. Програмите включват взискателен подбор на кандидат-магистрите, засилено практическо обучение в реална училищна среда, обучение по нови дисциплини. Сред тях са развиване на умения за 21. век на учениците, работа с родители, работа с нови технологии в класната стая, управление на проекти и други. Опитът, придобит чрез тези пилотни програми, ще послужи за изготвяне на препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение, развитие и задържане на нови специалисти в системата на училищното образование.

На събитието в Брюксел своя опит споделиха и учители, преминали през иновативните програми в различните страни. Те се обединиха около нуждата от промени в няколко аспекта:

  • имиджа на учителите в обществото;
  • гласуването на повече доверие на учителите, така че да могат да определят учебните програми, по които работят;
  • по-взискателен подбор на кандидат-учителите и осъвременяване на съдържанието на обучителните програми по педагогика.

От България представител на учителите беше Симон Желязков, възпитаник на програмата на “Заедно в час” от випуск 2016-2018, който продължава да работи като учител по английски език в 119 СУ в София.

NEWTT привлича успешни професионалисти от различни сфери, които не биха станали учители чрез традиционни начини за обучение

Оценител на резултатите от проекта е екип от Университета на Дуисбург-Есен, Германия. Неговият представител проф. Херман Абс сподели в Брюксел и основните изводи от анализа:

  1. NEWTT е привлякъл успешни висшисти и професионалисти от различни сфери, които не биха могли или не биха искали да влязат в учителската професия чрез традиционни начини за обучение на учители.
  2. NEWTT е привлякъл към училищните екипи хора с разнообразен академичен и професионален опит.
  3. По време на двугодишната програма, която включва както теоретична подготовка и преподаване в училище, участниците в NEWTT са натрупали поне толкова или повече знания и компетенции, колкото традиционно обучените учители от контролната група.
  4. Училищата са посрещнали добре новите учители. В тяхно лице са разпознали ценна подкрепа в справянето с нарастващите предизвикателства в класните стаи и в общностите, в които работят.
  5. По време на NEWTT участниците са станали по-положително настроени към перспективата да продължат да работят като учители и след проекта.
  6. NEWTT успешно е помогнал на училищата да посрещнат нуждите си в непривилегированите общности, в които работят, като им е дал достъп до компетентни и ангажирани учители с набор от познания.

Добрите практики от проекта ще станат основата за изготвянето на нова национална програма на Министерството на образованието и науката, която адресира проблема с недостига на учители в България. През март 2019 г. предстои представянето на резултатите от NEWTT и на форум в София.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди