Весислава Панджерова: Традиционните методи на преподаване вече не са приложими

Миглена Желязкова, училища партньори

Директорът на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в с. Челопеч за проекта, с който училището спечели статут на иновативно учебно заведение

Весислава Панджерова е директор на основното училище “Св. св. Кирил и Методий” в с. Челопеч от 2009 г. Кариерният й път започва от стъпалото учител през 1991 г., била е и възпитател в ЦДО. Работила е и като лаборант в “Юмикор – Пирдоп” и като завеждащ “Образование” в Община Златица. Бакалавърската си степен получава в ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, в специалност биология и химия, а през 2012 г. завършва магистърска степен по образователен мениджмънт в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. През 2014 година преминава обучение в колежа „Банк Стрийт“ в Ню Йорк по програмата на фондация “Америка за България” “Академия за училищни лидери в образованието”.

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” е партньор на “Заедно в час” от 2012 г., като през класните му стаи са минали четирима учители от програмата на фондацията.


ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Челопеч получи статут на иновативно училище още при първото обявяване на конкурса. Каква иновативна практика разработвате във Вашето училище?

Името на иновативното ни училище е „X,Y,Z”. Цел на иновацията е повишаване на резултатите на учениците по математика на националното външно оценяване след VII клас за период от две години, чрез подобряване на критичното им мислене и въвеждане на иновативни технологии в преподаването. Искаме учителят да излезе от традиционната си роля и да влезе в нова – на посредник и медиатор. Учениците „учат чрез правене”, опити и преживяване, чрез проектно-базирано обучение, 3D принтер, програмиране на робот и по-широко използване на информационно-комуникационните технологии за създаване на помагало по математика от учениците. Допълнително ще се подобрят критичното мислене и математическата грамотност на учениците, които са част от уменията на 21 век.

Какви резултати виждате вече от тази иновативна практика – както за учениците, така и за учителите?

Основните ползи при учителите са подобряване на наставничеството между тях, развитие на професионалната учебна общност, повишаване на квалификацията им и възможността да демонстрират нагласи и умения за сътрудничество и взаимопомощ. Ориентираме обучението към иновационен училищен план, изработват се и индивидуални планове за развитие на учителите. Бяха създадени клубове „Роботика и програмиране” и „3D принтиране“

Учениците изработват лично портфолио за напредъка си, а през участието в клубовете развиват дигитална грамотност, логическо и критично мислене, вяра в собствения си потенциал. Учат се да свързват математиката с реалния живот чрез решаване на казуси и работят по проекти.

Как протича работата по иновативния метод и какви трудности срещнахте при разработването на концепцията за него?

Работата по иновативния план върви с малки стъпки. Всеки месец екипът по иновация се събира 2 пъти. Запознаваме се с литература относно уменията на 21 век, свързани с иновацията, това е много задълбочен процес на изследване. Изграждаме професионална учебна общност, която се основава на споделяне, взаимопомощ, подкрепа.

Посетихме училище – модел и чрез анализ на посещението и данни от практиките в училище направихме стратегически избор на иновативните техники, част от които са проектно-базирано обучение, 3D принтиране, мултидисциплинарно учене и „учене чрез преживяване“.

Преминахме няколко обучения по иновационен училищен план за работа с информационна платформа, „интерактивен софтуер“ и „уменията на 21 век“. При разработването на концепцията на иновативен училищен план не съм срещнала големи трудности, тъй като познавам добре училището и имам опит от предишен иновативен училищен план.

Защо според вас си заслужава училищата да инвестират усилия и ресурси в разработването на иновативни методи на преподаване?

Традиционните методи на преподаване вече не са приложими. Учениците се нуждаят от подготовка за живот, в който дори не знаем какви професии ще съществуват, затова сме длъжни да ги подготвим за уменията на XXI век. Отговорност на училищните екипи е да отговорят на потребностите на бъдещето, а и усилията си струват – учебният процес става интересен и за учителите, и за учениците, те се чувстват взаимно удовлетворени и одухотворени, те са партньори и ментори, а в условията на взаимно доверие и ангажираност резултатите идват сами.

Споделете конкретно решение от Вашия опит, което е допринесло за това всеки ученик да получи качествено образование?

През 2013-2015 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се реализира Иновационен училищен план по програма „Академия за училищни лидери“, чиято основна цел бе повишаване резултатите по български език и литература на националното външно оценяване след 7 клас с 0,5 точки (12%) чрез въвеждане на три нови технологии в преподаването на учителите от прогимназиален етап. Този проект има пряко отношение към иновацията ни, т.к. той представлява модел на добра училищна практика, който ще бъде използван на този етап за друга предметна област – математика.

Друг пример е проектът “Let us speak”  по програма „Еразъм +“. Той е насочен към подпомагането учениците да развият говорните и езиковите си умения по английски език. Важен акцент е доказването, че чрез прогресивно развитие на умението да говорят и комуникират на английски език, учениците могат да напреднат много бързо, като същевременно се забавляват.

За развитието на този иновативен модел ние използвахме различни тестове (изработени от екипа) за оценяване на говорните умения и напредъка.  В основата на проекта е интердисциплинарния подход, осъществен чрез TV предавания, тийм-билдинг игри, видеоконференции и други. Екип по проекта разработи интелектуален продукт – „Наръчник за измерване на говорните умения на учениците“ с двадесет теста – ниво А2 за говорима комуникативност.

Този иновативен модел се апробира вече сред всички четири страни, участници в проекта – България, Румъния, Турция и Чехия и има отношение към иновацията ни чрез интердисциплинарния подход.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди