За света, в който живеем, и уроците, които преподаваме

Или как можем да преподаваме чрез ситуации от реалния живот

Колко често сте чували от учениците въпроса “Г-жо, а това защо сега го учим?” И как сте отговаряли? Сигурни сме, че понякога и самите учители си задават този въпрос и не винаги са имат отговор, който да ги удовлетвори. 

В динамичните времена, в които живеем е много лесно учебният материал да излезе от актуалност или да бъде много далеч от интересите, ежедневните предизвикателства и важните послания за учениците, а и за целите, които сте си поставили с тях. 

Затова и обръщаме поглед към обратния процес – как използваме реални ситуации от живота, за да насочим учениците към голямата картина и да предадем до тях посланията, които ще са им полезни, за да преминат успешно учебната година, но и да влязат уверено в истинския живот. 

По-долу споделяме реални примери от учители и възпитаници на програма “Нов път в преподаването”, които те са приложили със своите ученици.

Финансова грамотност и бюджети

Финансовата грамотност е изключително полезна не само за учениците, но и за много от техните родители. Дори от най-малка възраст учениците имат досег за пари, но много често примерите, които виждат не са най-добрите за оптимално използване на средствата в семейството. Биляна Асеновска, която преподава на начална степен в ОУ “Христо Ботев” в с. Брестница знае това и затова решава да организира работилница, в която учениците учат своите родители как да съставят месечен бюджет.

Биляна с част от своите ученици по време на събитие от инициативата Грамотко

“Групата ми беше смесена и едните деца бяха в първи клас. Те научиха родителите си, че приходите се определят в зависимост от заетостта на родителите, а за бюджета са важни броя на децата и размера на семейните помощи, дали живеят с баба и дядо и те получават пенсии”, споделя Биляна.

Учителите-ученици обясняват на родителите също, че при разходите трябва да имат приоритет. Тази приоритетност на разходите Биляна отчита като много важна, защото е нужна промяна на ключова нагласа в местната общност относно разпределянето на финанси и задлъжняването. Освен, че работилницата помага за развитието на финансова грамотност в цялата общност, инициативата помага на Биляна и на училището също да имат повече контакт с родителите на учениците, да могат да ги ангажират повече с учебния процес и да създават чувство на доверие и взаимна подкрепа в общността.

Докато е учител Радостина Бойчева пък предоставя възможност на своите ученици да сравнят условията на различни банки за получаване на кредит, като те сами трябва да намерят информация в сайтовете на банките, да анализират условията и да изберат най-изгодния за конкретна цел, която са набелязали. За да покажат какво са научили учениците правят и обучение “Как да разпознаем изгодния кредит”.

Бизнес комуникация, управление на фирми и кариерно ориентиране

Марин Маринов, който две години преподава на ученици в Обединено училище “Христо Ботев” в с. Дълго поле, а в момента е координатор подкрепа на учители в “Заедно в час”, разказва, че в своите часове по Бизнес комуникации и делова кореспонденция учениците имат задачата да основат своя фирма, а часовете преминават под форма на събрания и изпълнение на поръчки. В тази учебна фабула учениците изготвят собствени баджове, печат, лого, попълват документи и изпращат и получават писма.

“Фирмата беше консултантска и често изготвяхме продукти за нашите клиенти. Част от продуктите са: Наръчник за основаване на собствен бизнес; Наръчник за съставяне на документи; Постер със съвети за съставяне на CV; Постер със съвети за общуване по телефона.”, обяснява Марин.

По време на часовете основните умения, които той иска да развие в учениците са работа в екип, нагласа за успех и “от мен зависи”. Паралелно с това въвличането на учениците в реални действия, свързани с работата на фирми помага да се повиши мотивацията и интереса към предмета и учебния материал, който иначе стои твърде абстрактен в представите на учениците. 

Вижте снимки от учебната фирма на Марин и неговите ученици:

Елица Генева, която преподава английски избира с големите ученици от 11 и 12 клас да вкара кариерното ориентиране в уроците.

“Под тази шапка минаха доста теми, които по принцип си влизат като лексика в часовете – запознанство, професии, хоби. Понеже развивах презентационни умения, гледахме също клипчета за езика на тялото, обсъждахме и си давахме единна друг обратна връзка. Учениците писаха CV и мотивационно писмо, а на края си направихме интервю за работа”,споделя Елица.

По време на интервюто учениците теглят жеребий, за да разберат дали ще са работодател или кандидат. Учениците работят по двойки, а останалите наблюдават и дават обратна връзка по предварително обсъдена критериална матрица. Екатерина Василева, която също преподава на големи ученици използва същата идея, като допълва и кани като гости представители на фирма, които влизат в ролята на “външен” работодател и паралелно споделят съвети, насоки и полезна информация за реален процес за наемане на работа. През гостуване на ролеви модели от различни професии и задаването на въпроси за всяка професия Радослава Георгиева, която преподава на начална степен в Костинброд пък провокира интереса на децата към различни професии и реалните умения, които стоят зад тях. Повече за нейния Базар на професиите, с който завършва годината може да прочетете тук

Сред желаните от учениците на Радослава Георгива професии са музикант, ветеринар, телефонен техник, футболист, актриса, психолог, пожарникар, военен пилот, офицер и учител.

Евгений Лазаров, който преподава биология и човекът и природата в СУ “Христо Ботев” в Кубрат пък успява да съчетае предметното знание по своя предмет, като учениците първо проучват популярни местни земеделски култури за региона, да намерят финансиране за закупуване на семена, след това ги засаждат и отглеждат. Въпреки че реколтата е по-оскъдна от очакванията, Евгений вярва, че проектът е бил от полза на учениците, защото те виждат нагледно защо е необходима стратегия, как се планира и как непредвидени обстоятелства и особеностите на климата могат да доведат до резултати, различни от заложените в първоначалния план – все умения, от които учениците се нуждаят и извън училище. Повече креативни начини за преподаване на науки прочетете тук.

Математика и уроци по толерантност

Всеки учител по математика ще ви каже, че практическото приложение на науката в живота е голямо и възможности има много. Георги Стоев, който преподава в СУ “Любен Каравелов” обаче решава да съчетае часовете по математика с урок за толерантност и емпатия. По време на дистанционното обучение през пролетта заедно с петокласници проектират бежански лагери за деца и семейства в Африка. Обратната връзка на деца и родители е много положителна, но сякаш децата не разпознават достатъчно близък проблема с бежанците, въпреки опитите на учителя да изгради емпатия и разбиране за ситуацията. Затова и през настоящата година променя малко идеята, за да е по-близка до учениците и отново да ги свързва с реални събития и несправедливости от заобикалящата среда. Заедно с още седем учители от училището влизат ролята на експерти, към които децата целогодишно ще се обръщат за помощ и съвети.

Георги Стоев по време на Лятната академия на “Заедно в час”

Вижте един от макетите, създадени от ученик на Георги тук.

“Зададохме им движещ въпрос: “Как аз като ученик мога да подобря качеството на живот на хора от дадено населено място?”. Движещият въпрос провокира децата да се фокусират върху несправедливост, която лично ги афектира по някакъв начин. След това разписаха си идеята по матрица. Тази седмица пък задълбочиха търсенията си чрез ”дървото на проблема” и осъзнаха колко много причини и последствия има от избрания от тях проблем”, споделя Георги за напредъка по проекта.

Дългосрочната цел на учителите е всеки ученик, индивидуално или в екип, да създаде идеен проект за решаването или адресирането на избрания проблем. Съответно тук децата сами преценяват към кой учител-експерт да се насочат спрямо силните страни/умения на експерта и предметното знание, което владее. Проектът е част от концепцията за Лидерска акакдемия в училището. Георги споделя, че това е и подход да адресират резултатите от последното проучване PISA, където ясно се откроява, че българските ученици са развили много по-малко глобални компетентности и знания за реалния свят в сравнение със своите връстници от другите страни в изследването.

История, древен туризъм, избори и ролеви игри

Мария и част от нейните ученици

Мария Йорданова, която преподава история и цивилизации в ОУ “Васил Левски” в кв. Кремиковци, а в момента подкрепя като координатор участниците втора година в програма “Нов път в преподаването” непрекъснато търси начини да “приближи” историята до съвремието на учениците. Една от дейностите, които осъществява е автентично преживяване за “древен туризъм” за учениците от 5 и 7 клас. 

“Петокласниците бяха разделени на групи, изработваха постери и флаери на тема “Защо да посетим древна държава”. Седмокласниците бяха гости на всяка група и след това имаха възможност за тайно гласуване за държавата, която искат да посетят, в отделна стая. След това имаше предварително избрана избирателна комисия, която да преброи гласовете и да обяви резултати публично, както и да награди печелившите”, споделя Мария.

Игровизацията на уроците за древните държави позволява на учениците да научат повече за особеностите на всяко управление, а в допълнение и да работят за своето гражданско образование. По-големите ученици споделят с по-малките защо е важно да се гласува, като използват за пример конкретната ситуация, както и да обсъдят коректно ли са били проведени изборите и имало ли е изборни нарушения. Темата е особено актуална и защото урокът се провежда в периода на избори в страната, което позволява на Мария да обвърже реално събитие с учебния материал и знанията на учениците.

Човешки рава, толерантност и поемане на отговорност

Василена Филимонова, която преподава английски първо в ПГВМСС “Св. Георги Победоносец” в Костинброд, а сега и в 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес” отчита, че  развитието на толерантност е критична нужда на учениците, на които преподава. Затова и намира начини да адресира това като в часовете с учениците четат и дискутират основните документи за правата на хората. Въвеждането на процедурите в час също се въдвеждат по демократичен принцип, където всеки има право на 1 глас. На трето място Василена дава възможност на децата да се включат в различни ролеви игри, които поставят учениците в ситуация на дискриминиран човек.

“Залепвам лепенки с етикети на гърба на всеки (ром, бежанеж, китаец, негър, гей) и другите ученици трябва да изразят отношение към тях само чрез движения. След това обсъждаме всеки как се е чувствал, когато е бил дискриминиран по незнаен за него признак.”, разказва Василена за една от ролевите игри, които организира с учениците.

Друга подобна игра е децата със сини очи да имат един ден повече права от децата с кафяви очи. На следващия ден се разменят и обсъждаме как са се чувствали. По този начин Василена предизвиква учениците да се поставявят на мястото на другите, да съпреживеят ситуации, които в реалния живот се случват, но не задължително на тях. Допълнително Василена насърчава и изисква учениците да приемат позицията, с която не са съгласни при дебатиране. 

Оценки и даване на обратна връзка

Поставянето на оценки е една от най-отговорните и понякога спорни задачи в училище. Именно затова Цветомира Йотова, която преподава на начална степен като участник в пограма “Нов път в преподаването”, а в момента е докторант и води упражнения на студенти в Англия, включва своите студенти в тази част от работата. В рамките на работилница тя дава на студентите/учениците примерно задание, получено от студенти предишен семестър.

Цветомира Йотова

“Предварително сме обсъдили критериалната матрица, по която се оценява дадената разработка. След това споделям с тях формата за оценка, която използват преподавателите и ги карам да оценят работата, трябва да работят с критериите само и да разпишат аргумент/рецензия.”, разказва Цветомира.

След написването на рецензиите в групова дискусия тя и ученице споделят реално поставената оценка и рецензия.

“Всеки път давам разработки на различни ниво. Освен, че разбират активните глаголи и какво стои зад тях, разбират и логиката на всяко оценяване, както и съдържание, структура и т.н.”, споделя още Цвети и казва, че резултатите при нея са много добри и вече го прави няколко поредни семестъра, а вярва, че е лесно приложимо и в училище. 


Това са само няколко от начините, по които може да включите реални ситуации, истински събития и теми в преподаването. Много от идеите лесно се адаптират и за онлайн обучение, защото включват много самостоятелна работа и подготовка, а консултацията може да се осъществява същевременно от страна на учителите. Ще ни бъде интересно да споделите дали сте харесали някоя идея и как е проработила при вас. Пишете ни с още идеи, които ползвате на newsletter@zaednovchas.bg

Още добри практики за преподаване от учители за учители прочетете в сайта prepodavame.bg

Добри практики за преподаване в ситуация на дистанционно обучение може да следите тук.

Абонирайте се и за нашия седмичен бюлетин за учители с конкретни съвети, добри практики и полезни ресурси тук.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди