“Заедно в час” организира срещи със съмишленици в САЩ през май

Представители на фондация “Заедно в час” ще посетят през месец май няколко градове в САЩ, където ще се срещнат с настоящи и бъдещи съмишленици на каузата качествено образование за всяко дете в България. Срещите са отворени към всички, които имат интерес към темата за състоянието на българското училищно образование, начините то да отговори на нуждите на всяко дете и намаляването на образователното неравенство в страната. На тях всеки ще може да научи и какви са възможностите да подкрепи дистанционно мисията на “Заедно в час” – както с експертиза, съвети и менторство на учители по програмата на организацията, така и с подкрепа за фондонабиране.

Организацията и провеждането на събитията се случват с подкрепата на настоящи съмишленици на “Заедно в час”, базирани в САЩ. Сред тях са посолството на България във Вашингтон, частни компании и индивидуални съмишленици.

Представителите на “Заедно в час” ще очакват всички интересуващи се от темата за образованието в България на следните срещи:

Сан Франциско, Leanplum office, 12 май от 16 ч.

Среща с настоящи и бъдещи съмишленици на “Заедно в час”, на която ще поговорим за развитието на лидерство в образователния сектор в България и как всеки от нас може да подкрепи мисията на организацията – равен достъп до качествено образование за всяко дете в страната.

Всеки желаещ може да потвърди присъствието си до 9 май на този линк.

Вашингтон, Посолство на България, 22 май от 18 ч.

Дискусия на тема “Лидерство за иновативни политики”, водена от  Евгения Пеева-Кирова – създател и изпълнителен директор на фондация “Заедно в час”. Събитието се организира със специалната подкрепа и участие на посланик Тихомир Стойчев и ще се проведе на английски език.

Всеки желаещ може да потвърди присъствието си до 15 май на този линк.

Бостън, Dynamo Software, 23 май от 18:30 ч.

Среща с настоящи и бъдещи съмишленици на “Заедно в час”, на която заедно ще имаме възможността да поговорим за предизвикателствата в българското образование, мисията и подхода на “Заедно в час” и начините, по които всеки от нас може да допринесе за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Всеки желаещ може да потвърди присъствието си до 20 май на този линк.

 

Работата на “Заедно в час” и участниците по програмата на организацията, които преподават минимум две години на ученици от тежка социално-икономическа среда и развиват умения за дългосрочна работа в сферата на образованието, няма как да е  възможна без подкрепата и ангажираността на съмишленици. Това са хора, обединени от общата кауза за равен достъп до качествено образование на всяко дете и нагласата, че всеки може да допринесе за нейната реализация. Дейността на “Заедно в час” се реализира с подкрепата на фондация „Америка за България“, както и благодарение на корпоративни партньори и индивидуални дарители. Много от тях стават ментори на учителите по програмата на организацията, ролеви модели за учениците, подкрепят я и с експертиза и съвети при организирането на събития и кампании.

При интерес или въпроси за събитията, както и за начините да станете съмишленик на “Заедно в час” можете да се обърнете към екип “Развитие и фондонабиране” на development@zaednovchas.bg.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди