“Заедно в час” получи 160 заявки за учители след края на първия етап от кампанията за училища партньори

След края на първия етап от кампанията за набиране на училища партньори “Заедно в час” получи 160 заявки за свободни позиции за учители по програмата на фондацията от над 70 училища от 11 региона на страната. Над 30 от учебните заведения са настоящи партньори на организацията, в които и в момента преподават учители по програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час”. Други над 20 за първи път кандидатстват със свободни позиции към фондацията.

Най-голям интерес от страна на училищата има към учители по английски език и математика, както и към такива в начален етап. Най-голям брой заявки са получени от регионите София град, София област, Пловдив, Враца, Плевен и Стара Загора.

На 20 април заявките на училищата бяха изпратени до първите групи одобрени участници в програма “Заедно в час”. Очаква се те да подадат документите си за позициите към учебните заведения в началото на май. След по-малко от месец, когато финално ще приключи подборът на нови участници в програмата, училищата ще имат отново възможност да направят заявки за учители.

Продължава и процесът по подбор на новите участници в програма “Заедно в час”, които ще започнат да преподават от септември 2018 г. Организацията получи над 1800 кандидатури, като до този момент над сто успешно са преминали трите етапа на подбор. До средата на май процесът на подбор ще приключи и ще бъде ясен броят на приетите в програмата участници от випуск 2018-2020. Най-голям брой кандидатури са получени от София-град, както и от регионите Пловдив, Велико Търново и Стара Загора.

От септември 2018 г. новите участниците ще преподават две години в училища партньори на организацията в някой от следните региони – Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. По време на интензивна лятна подготовка и с допълнителни обучения през двете години участниците развиват умения както за работа в класната стая, така и за продължаване на кариерното им развитие с фокус върху образованието. Възпитаници на програмата се реализират като преподаватели и училищни лидери, както и в сферите на социалното предприемачество и образователните политики.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди